Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

The latest information straight to your e-mail address

Show informations about Welding Center Welding Center
Close

YOU’RE WELCOME TO MAKE USE OF THE SERVICES PORVIDED BY OUR OWN WELDING CENTER

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFFER:

  • Training and verification of welders and fitters in the following methods 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, for plates and pipes in line with the applicable standards and regulations
  • Welding services and repairs of technical equipment
  • Professional consulting in welding

TRAINING BASE:

  • 43 welding workstations
  • training by using best available welding equipment: Fronius, Kemppi, Esab, etc.: Fronius, Kemppi, Esab etc.
  • fully equipped lecture room for 40 people
  • specialized and experienced personnel
  • exams conducted by certified bodies: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

For more information, please visit: HERE

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Ciuch w ruch

Firma MOSTOSTAL ZABRZE S.A. angażując się w działalność prospołeczną i proekologiczną wspierała szczytny cel, jakim była pomoc podopiecznym Fundacji Anny Dymnej MIMO WSZYSTKO, biorąc udział w akcji „Ciuch w ruch” zorganizowanej na rzecz fundacji, mającej jednocześnie charakter proekologiczny. Inicjatywa wspierała osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz propagowała działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

CIUCH W RUCH to akcja o charakterze charytatywno-ekologicznym polegająca na organizowaniu zbiórek odpadów tekstylnych w specjalnie przygotowanych do tego celu pojemnikach. Kwota z każdego zebranego kilograma tekstyliów to konkretne wsparcie dla podopiecznych fundacji. Część zebranych ubrań jest używana ponownie w Europie, Azji i Afryce, a te najbardziej zużyte są przetwarzane na czyściwo przemysłowe, paliwa alternatywne i wyroby dla przemysłu samochodowego.

---------------------------------------

Aspekt ekologiczny:
Zgodnie z informacją UM w Krakowie rocznie wytwarza się około 327 000 Mg odpadów, z czego ok. 4% to tekstylia. Większość tych odpadów w chwili obecnej trafia na wysypiska (ok 86%). Problem zagospodarowania odpadów jest o tyle poważny, że niedługo zabraknie miejsca na ich składowanie, a masa produkowanych odpadów systematycznie wzrasta. Rośnie tym samym ilość CO2 emitowanego do atmosfery i efekt cieplarniany.