Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

The latest information straight to your e-mail address

Show informations about Welding Center Welding Center
Close

YOU’RE WELCOME TO MAKE USE OF THE SERVICES PORVIDED BY OUR OWN WELDING CENTER

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFFER:

  • Training and verification of welders and fitters in the following methods 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, for plates and pipes in line with the applicable standards and regulations
  • Welding services and repairs of technical equipment
  • Professional consulting in welding

TRAINING BASE:

  • 43 welding workstations
  • training by using best available welding equipment: Fronius, Kemppi, Esab, etc.: Fronius, Kemppi, Esab etc.
  • fully equipped lecture room for 40 people
  • specialized and experienced personnel
  • exams conducted by certified bodies: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

For more information, please visit: HERE

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Current and financial reports

2018.05.18
Zwiększenie wartości zleceń w ramach umowy ramowej z Alstom Transport S.A.
2018.05.17
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
2018.05.15
Zawarcie umowy ze Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
2018.05.09
Otrzymanie od Nationale-Nederlanden OFE zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
2018.05.08
Otrzymanie od Nationale-Nederlanden OFE zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
2018.05.07
Otrzymanie zawiadomienia od Aegon PTE S.A. o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów
2018.04.27
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 r.
2018.04.27
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017 r.
2018.04.27
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017 r.
2018.04.27
Niedopełnienie warunków finansowania wynikających z umów bankowych

Pages