Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

The latest information straight to your e-mail address

Show informations about Welding Center Welding Center
Close

YOU’RE WELCOME TO MAKE USE OF THE SERVICES PORVIDED BY OUR OWN WELDING CENTER

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFFER:

  • Training and verification of welders and fitters in the following methods 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, for plates and pipes in line with the applicable standards and regulations
  • Welding services and repairs of technical equipment
  • Professional consulting in welding

TRAINING BASE:

  • 43 welding workstations
  • training by using best available welding equipment: Fronius, Kemppi, Esab, etc.: Fronius, Kemppi, Esab etc.
  • fully equipped lecture room for 40 people
  • specialized and experienced personnel
  • exams conducted by certified bodies: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

For more information, please visit: HERE

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Current and financial reports

2017.12.29
Aneks do umowy kredytowej zawartej z mBank S.A.
2017.12.27
Rozszerzenie powództwa w sprawie Stadionu Śląskiego
2017.12.22
Zmiana uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej
2017.12.13
Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału „Ocynkownia w Opolu” oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu umowy przedwstępnej
2017.12.11
Podpisanie umowy przez spółkę zależną z TAURON Wydobycie S.A.
2017.12.08
Założenia reorganizacji i optymalizacji majątku Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE oraz kierunki rozwoju na lata 2018-2020
2017.12.06
Zawarcie umowy przez spółkę zależną na realizację projektu w Wielkiej Brytanii
2017.11.23
Otrzymanie zawiadomienia od Aegon PTE S.A. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów
2017.11.17
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartały 2017 r.
2017.11.14
Szacunkowe wybrane dane finansowe za trzy kwartały 2017 r.

Pages