Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

The latest information straight to your e-mail address

Show informations about Welding Center Welding Center
Close

YOU’RE WELCOME TO MAKE USE OF THE SERVICES PORVIDED BY OUR OWN WELDING CENTER

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFFER:

  • Training and verification of welders and fitters in the following methods 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, for plates and pipes in line with the applicable standards and regulations
  • Welding services and repairs of technical equipment
  • Professional consulting in welding

TRAINING BASE:

  • 43 welding workstations
  • training by using best available welding equipment: Fronius, Kemppi, Esab, etc.: Fronius, Kemppi, Esab etc.
  • fully equipped lecture room for 40 people
  • specialized and experienced personnel
  • exams conducted by certified bodies: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

For more information, please visit: HERE

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Current and financial reports

2017.06.21
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 21 czerwca 2017 r.
2017.06.21
Wybór biegłego rewidenta
2017.06.21
Wybór składu Zarządu na nową kadencję
2017.06.21
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
2017.06.21
Uchwały podjęte na ZWZ Mostostal Zabrze S.A.
2017.06.02
Zawarcie porozumienia w sprawie kontraktu w Szwecji
2017.05.26
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
2017.05.12
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r.
2017.05.12
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r.
2017.04.28
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Pages