Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

The latest information straight to your e-mail address

Show informations about Welding Center Welding Center
Close

YOU’RE WELCOME TO MAKE USE OF THE SERVICES PORVIDED BY OUR OWN WELDING CENTER

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFFER:

  • Training and verification of welders and fitters in the following methods 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, for plates and pipes in line with the applicable standards and regulations
  • Welding services and repairs of technical equipment
  • Professional consulting in welding

TRAINING BASE:

  • 43 welding workstations
  • training by using best available welding equipment: Fronius, Kemppi, Esab, etc.: Fronius, Kemppi, Esab etc.
  • fully equipped lecture room for 40 people
  • specialized and experienced personnel
  • exams conducted by certified bodies: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

For more information, please visit: HERE

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Current and financial reports

2017.04.21
Aktualizacja informacji dot. umów spółki zależnej Emitenta
2017.04.20
Aktualizacja budżetu realizowanej długoterminowej umowy budowlanej
2017.04.18
Zawarcie umowy przez Emitenta
2017.04.10
Aktualizacja informacji dot. kontraktu zawartego z KGHM Polska Miedź S.A.
2017.03.21
Aktualizacja wyceny kontraktu oraz odpisy aktualizujące wartość należności
2017.03.17
Otrzymanie zawiadomienia od NN PTE S.A. o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
2017.03.15
Otrzymanie zawiadomienia od NN PTE o zmianie posiadania akcji Emitenta
2017.03.08
Ryzyko aktualizacji wyceny kontraktu oraz odpisów aktualizujących wartość należności
2017.01.31
Odstąpienie od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w Katowicach
2017.01.30
Zawarcie porozumienia dotyczącego umowy na zadanie inwestycyjne w Elektrowni Jaworzno

Pages