Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

The latest information straight to your e-mail address

Show informations about Welding Center Welding Center
Close

YOU’RE WELCOME TO MAKE USE OF THE SERVICES PORVIDED BY OUR OWN WELDING CENTER

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFFER:

  • Training and verification of welders and fitters in the following methods 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, for plates and pipes in line with the applicable standards and regulations
  • Welding services and repairs of technical equipment
  • Professional consulting in welding

TRAINING BASE:

  • 43 welding workstations
  • training by using best available welding equipment: Fronius, Kemppi, Esab, etc.: Fronius, Kemppi, Esab etc.
  • fully equipped lecture room for 40 people
  • specialized and experienced personnel
  • exams conducted by certified bodies: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

For more information, please visit: HERE

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Current and financial reports

2017.09.25
Aktualne informacje o nowo powołanym Prezesie Zarządu
2017.09.22
Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
2017.09.20
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem spółki zależnej
2017.09.15
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 r.
2017.09.14
Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych
2017.09.13
Aktualizacja informacji dot. kontraktu zawartego z firmą Kinetics Technology S.p.A.
2017.09.08
Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez spółkę zależną
2017.09.07
Otrzymanie zawiadomienia od Aegon PTE S.A. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów
2017.09.07
Szacunkowe wybrane dane finansowe za I półrocze 2017 r. oraz informacja o aktualizacji budżetu realizowanej długoterminowej umowy budowlanej
2017.09.07
Zawarcie umowy przez spółkę zależną na budowę linii pilotażowej dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Pages