Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

The latest information straight to your e-mail address

Show informations about Welding Center Welding Center
Close

YOU’RE WELCOME TO MAKE USE OF THE SERVICES PORVIDED BY OUR OWN WELDING CENTER

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFFER:

  • Training and verification of welders and fitters in the following methods 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, for plates and pipes in line with the applicable standards and regulations
  • Welding services and repairs of technical equipment
  • Professional consulting in welding

TRAINING BASE:

  • 43 welding workstations
  • training by using best available welding equipment: Fronius, Kemppi, Esab, etc.: Fronius, Kemppi, Esab etc.
  • fully equipped lecture room for 40 people
  • specialized and experienced personnel
  • exams conducted by certified bodies: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

For more information, please visit: HERE

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Current and financial reports

2017.01.31
Odstąpienie od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w Katowicach
2017.01.30
Zawarcie porozumienia dotyczącego umowy na zadanie inwestycyjne w Elektrowni Jaworzno
2017.01.27
Podpisanie umowy przez spółkę zależną na modernizację obiektu Uniwersytetu Opolskiego
2017.01.19
Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.
2017.01.17
Otrzymanie zlecenia przez spółkę zależną
2017.01.10
Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez spółkę zależną
2016.12.13
Zwiększenie wartości zleceń w ramach umowy ramowej z Alstom Transport
2016.11.29
Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie asymilacji 5.400 akcji Emitenta z akcjami będącymi w obrocie
2016.11.24
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 5.400 akcji Emitenta
2016.11.16
Decyzja KDPW S.A. w sprawie konwersji akcji imiennych I emisji Spółki

Pages