Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

  • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
  • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
  • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

  • 43 stanowiska spawalnicze
  • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
  • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
  • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
  • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Grupa Mostostal Zabrze z kontraktem dla Grupy Azoty

2017.09.08

MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. (MZRP) spółka z Grupy Mostostal Zabrze podpisała umowę z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (ZAK) na dostawę oraz trwałe zainstalowanie elementów służących do budowy linii pilotażowej do prowadzenia prac rozwojowych dla Wydziału Estrów w Jednostce Biznesowej Oxoplast w ZAK. Wartość kontraktu, który będzie zrealizowany w ciągu 58 tygodni to prawie 43 mln PLN.

MZRP (wcześniej występujący pod nazwą Mostostal Kędzierzyn S.A. oraz ZMP Kędzierzyn Sp. z o.o.) już od wczesnych lat 80-tych XX w. jest stale obecny na terenie Zakładów Azotowych Kędzierzyn, wykonując montaże kluczowych instalacji niezbędnych do funkcjonowania różnych jednostek i wydziałów największego pracodawcy zlokalizowanego na terenie Kędzierzyna-Koźla.

Kontrakt dla Wydziału Estrów jest pod względem wartości największym dotychczasowym zleceniem dla ZAK. Do tej pory miejsce to należało do realizacji „Rozbudowy i modernizacja instalacji alkoholi OXO”.

Oprócz wspomnianego projektu OXO na terenie ZAK spółka z Grupy Mostostal Zabrze zrealizowała z powodzeniem istotne kontrakty, w tym m.in.: Remont reaktora R-1001 na wydziale syntezy amoniaku; Modernizacja Instalacji Mocznika, a także Wykonanie i montaż rurociągów technologicznych dla nowo budowanej instalacji kwasu azotowego TK V dla Jednostki Biznesowej Nawozy.

*******

MOSTOSTAL ZABRZE S.A. jest Spółką Dojmującą Grupy Mostostal Zabrze. Podstawowym zakresem działalności Firmy jest kompleksowe wykonawstwo obiektów przemysłowych, w tym w sektorze chemicznym i petrochemicznym, energetycznym i ochrony środowiska, a także obiektów kubaturowych, użyteczności publicznej i komercyjnych oraz podwykonawstwo robót specjalistycznych.

MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. to spółka z Grupy Mostostal Zabrze świadcząca kompleksowe usługi produkcyjno-montażowe głównie w sektorze budownictwa przemysłowego. Specjalnością MZRP S.A. jest realizacja zadań obejmujących pełny zakres robót mechanicznych obejmujących dostawę i montaż konstrukcji stalowych, urządzeń i wyposażenia, rurociągów technologicznych i przemysłowych itd. W tej branży Firma zrealizowała liczne projekty dla klientów, którymi głównie są zakłady chemiczne i petrochemiczne, dostawcy gazów technicznych, huty i stalownie, przedsiębiorstwa sektora energetycznego, cementownie i branża spożywcza. Ponadto, Spółka wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne, izolacje, próby ciśnieniowe i uczestniczy w rozruchach.