Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

 • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
 • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

 • 43 stanowiska spawalnicze
 • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
 • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
 • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
 • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

 • en
 • pl

Wybrane Dane Finansowe • SPÓŁKA DOMINUJĄCA (dane w tys. zł)
Wyszczególnienie2015
201420132012
przychody ze sprzedaży234 984363 539192 920215 610
wynik brutto ze sprzedaży24 54725 89617 0326 979
wynik na sprzedaży6 1877 907265(9 175)
wynik na działalności operacyjnej(890)11 2653 758(19 101)
wynik brutto9 29414 3608 790(9 562)
wynik netto11 2669 2787 970(11 168)
aktywa razem281 531313 372307 709273 024
zobowiązania długoterminowe19 98022 89826 99911 977
zobowiązania krótkoterminowe82 215108 261108 641105 879
kapitał własny179 336180 585172 069155 168
kapitał zakładowy149 131149 131149 131149 131
liczba akcji149 130 538149 130 538149 130 538149 130 538
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję0000
 • GRUPA KAPITAŁOWA (dane w tys. zł)
Wyszczególnienie2015
201420132012
przychody ze sprzedaży759 624862 650575 117648 730
wynik brutto ze sprzedaży57 57873 79145 72550 684
wynik na sprzedaży12 37129 8837203 888
wynik na działalności operacyjnej8 78932 94615 0276 330
wynik brutto3 91627 1869 303(5 185)
wynik netto2 482    19 277 7 648(10 240)
aktywa razem541 109563 287543 566503 082
zobowiązania długoterminowe51 82751 10447 92533 605
zobowiązania krótkoterminowe223 953236 682215 817218 903
kapitał własny265 290275 445270 824250 574
kapitał zakładowy149 131149 131149 131149 131
liczba akcji149 130 538149 130 538149 130 538149 130 538
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję0000
kwartalne i roczne dane finansowe - wersja edytowalna w xls (15 KB)