Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

 • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
 • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

 • 43 stanowiska spawalnicze
 • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
 • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
 • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
 • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

 • en
 • pl

Władze Firmy


Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

 Dariusz Pietyszuk - Wiceprezes ZarząduWiceprezes Zarządu od dnia 10 czerwca 2014 r.


Wykształcenie i kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe, Akademia Ekonomiczna, Katowice
 • Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowe, Katowice, Polska (Specjalizacja: Finanse Przedsiębiorstw)
 • Toulouse Business School, Francja (Specjalizacja: Rachunkowość Zarządcza i Controlling) (Podwójny dyplom we współpracy ze Śląską Międzynarodową Szkołą Handlową)
 • ACCA - The Association of Chartered Certified Accountants, Glasgow, UK
 • Akademia Leona Koźmińskiego, Studia Doktoranckie z dziedziny Zarządzania Strategicznego, Warszawa


Przebieg pracy zawodowej:

08.2016 -15.12.2016Prezes Zarządu Kopex S.A. 
05.2016  - 08.2016 Członek Rady Nadzorczej Kopex S.A. oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 
2014- nadal MOSTOSTAL ZABRZE S.A. , Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
2013Mostostal Zabrze Holding S.A., Dyrektor ds. Ekonomicznych i Restrukturyzacji
2011-2013Famur S.A. - Dyrektor Finansowy, Prezes Georyt Sp. z o.o. oraz Prezes FHS Dams Sp. z o.o.,
2005-2011Electropoli-Galwanotechnika Sp. z o.o., Dyrektor finansowy
2005Senior Operations Manager-LU Polska (Grupa Danone)
2003-2005VALEO Engine Cooling Jamest (New York , USA), kontroler finansowy
2002-2003VALEO EngineCooling-Centralny Zarząd (Paryż, Francja), analityk finansowy


Dodatkowe informacje:
 

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego  BIPROHUT Sp. z o.o.,
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych S.A.,
 • Członek Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Dariusz Pietyszuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


  Jarosław Pietrzyk - Wiceprezes ZarząduWiceprezes Zarządu od dnia 19 lipca 2016 r.

Wykształcenie i kwalifikacje:

1995   - Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego  i  Wodnego; Specjalizacja: konstrukcje budowlane,

2009  -   Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte na strukturze programu MBA.


Przebieg pracy zawodowej:

2004-2016 MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. - Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny
2003- 2004Polimex – Cekop S.A. - Dyrektor Branch Office w Libii
2002 - 2003Mostostal Zabrze Holding S.A.  - Z-ca Dyrektora Biura Eksportu
1999 - 2002 

Polimex–Cekop S.A. / Mostostal Zabrze Holding S.A. - Kierownik Kontraktu (1999 –2000),

Dyrektor Zarządu Zespołu Kontraktów w Zawii, Libia (2000 – 2002) 

1995 - 1999

Mostostal Zabrze ZMP “Kędzierzyn” Sp. z o.o. - Stażysta / Technolog – Projektant (1995 – 1996),

Kierownik Obiektu (1996 –1997), Kierownik Kontraktu (1998 – 1999)


Dodatkowe informacje:
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE REALIZACJE PRZEMYSŁOWE S.A. 
 • Członek Rady Nadzorczej PI Biprohut Sp. z o.o. 
 • 2002 – 2007   Członek / Przewodniczący Rady Nadzorczej  Mostostal–Azoty S.A. Kędzierzyn – Koźle (klub siatkarski)
   
Według złożonego oświadczenia Pan Jarosław Pietrzyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Rada Nadzorcza MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

 Krzysztof Jędrzejewski - Przewodniczący Rady NadzorczejCzłonek Rady Nadzorczej od 12 grudnia 2012 r. , od 28 grudnia 2012 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie i kwalifikacje:
 • wyższe, mgr inż. ogrodnictwa, SGGW – AR w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Przebieg pracy zawodowej:
16.01.2012 - 26.06.2012 Prezes Zarządu w "KOPEX" S.A. w Katowicach
05.2009 - 09.07.2011 Prezes Zarządu w spółce "EL-GÓR" S.A. w Chorzowie
02.2008 - 09.08.2011 Wiceprezes Zarządu w spółce "Grupa ZZM-KOPEX" Sp. z o.o. w Katowicach
01.04.2008 - 30.09.2009 Wiceprezes Zarządu w "KOPEX" S.A. w Katowicach
08.2004 - 03.2008 Członek Zarządu spółki Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. w Zabrzu
09.2002 - nadal Współwłaściciel i Członek Zarządu Floraland Distribution Sp. z o.o. w Nieporęcie
1991 - nadal Centrum Ogrodnicze "IGLAK" w Warszawie (własna działalność gospodarcza)

Dodatkowe informacje:

Przewodniczący Rad Nadzorczych w spółkach: Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis Sp. z o.o.,  KOPEX Machinery SA (dawniej: ZZM S.A.), KOPEX ELECTRIC SYSTEMS S.A. (dawniej: ZEG S.A.), KOPEX-PBSz S.A., KOPEX - FAMAGO Sp. z o.o.,
Członek Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Jędrzejewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pan Krzysztof Jędrzejewski zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 złożył Oświadczenie, nie spełnia kryteriów niezależności określonych w Załączniku II pt. Profil niezależnego dyrektora niewykonawczego lub dyrektora będącego członkiem rady nadzorczej Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Michał Rogatko - Wiceprzewodniczący Rady NadzorczejCzłonek Rady Nadzorczej od 12 grudnia 2012 r. , Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 14 maja 2014 r


Wykształcenie i kwalifikacje:
 • Wykształcenie wyższe  Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (dzisiaj Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Kursy podyplomowe: International Trade Education Course w Churchill College, Cambridge (Wielka Brytania), Management Development Programme organizowany przez Swedish Institute of Management Foundation przy Stockholm School of Economics (Szwecja, Belgia).
 • Studia doktoranckie (III stopnia) w Kolegium Zarządzania w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej


Przebieg pracy zawodowej:

od 2000  własna działalność gospodarcza doradcza (zarządzanie, marketing), szkoleniowa i handlowa,
1996-2000  Oriflame Poland Sp. z o.o. - Dyrektor ds. Marketingu,
1995-1996  staż szkoleniowy w zakresie marketingu we Francji w firmie Leroy-Merlin,
1991-1995  Alima-Gerber S.A. - Kierownik Działu Importu i Eksportu, Dyrektor ds. Rozwoju Eksportu,
1988-1991  Centrala Handlu Zagranicznego Rolimpex S.A. - handlowiec, z-ca kierownika Działu Eksportu i
  importu.

Dodatkowe informacje:

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej  „HYDRAPRES" S.A. w Solcu Kujawskim
 • Członek Rad Nadzorczych w spółkach: Fabryka Obrabiarek "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej

Według złożonego oświadczenia Pan Michał Rogatko nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pan Michał Rogatko zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 złożył Oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności określone w Załączniku II pt. Profil niezależnego dyrektora niewykonawczego lub dyrektora będącego członkiem rady nadzorczej Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

 Marek Kaczyński - Członek Rady NadzorczejCzłonek Rady Nadzorczej od 21 czerwca 2017 r.

Wykształcenie i kwalifikacje:Przebieg pracy zawodowej:

 Daniel Lewczuk - Członek Rady NadzorczejCzłonek Rady Nadzorczej od 17 czerwca 2015 r.

Wykształcenie i kwalifikacje:

1995-1998   Licencjat z Zarządzania Biznesem, Kentucky Christian College, Kentucky USA,
1998-2000 Dyplom MBA, Hope International University, Kalifornia, USA.


Przebieg pracy zawodowej:
1998-2004  Dyrektor Operacyjny/ Prokurent, Accord Group ECE
2004-2011  Prezes Zarządu/Właściciel, People Network Sp. z o.o.
 od 2005 do nadal Prezes Zarządu/ Właściciel, Executive Network Sp. z o.o.
 od 2014 do nadal Członek Zarządu IMD International Search Group odpowiedzialny za region EMEA.


Dodatkowe informacje:

Członek Rad Nadzorczych w następujących spółkach:

• 2014- 2015 Członek Rady Nadzorczej Yellow Hat Sp. z o.o.,Według złożonego oświadczenia Pan Daniel Lewczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pan Daniel Lewczuk zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 złożył Oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności określone w Załączniku II pt. Profil niezależnego dyrektora niewykonawczego lub dyrektora będącego członkiem rady nadzorczej Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

 Witold Grabysz - Członek Rady NadzorczejCzłonek Rady Nadzorczej od 21 czerwca 2017 r.

Wykształcenie i kwalifikacje:
Przebieg pracy zawodowej:


Dodatkowe informacje: