Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

The latest information straight to your e-mail address

Show informations about Welding Center Welding Center
Close

YOU’RE WELCOME TO MAKE USE OF THE SERVICES PORVIDED BY OUR OWN WELDING CENTER

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFFER:

  • Training and verification of welders and fitters in the following methods 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, for plates and pipes in line with the applicable standards and regulations
  • Welding services and repairs of technical equipment
  • Professional consulting in welding

TRAINING BASE:

  • 43 welding workstations
  • training by using best available welding equipment: Fronius, Kemppi, Esab, etc.: Fronius, Kemppi, Esab etc.
  • fully equipped lecture room for 40 people
  • specialized and experienced personnel
  • exams conducted by certified bodies: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

For more information, please visit: HERE

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Raport bieżący nr 10/2019

2019.02.22
Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną z Air Liquide Global E&C Solutions France S.A.

Postawa prawna: art. 17  ust. 1 MAR 

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 22 lutego 2019 r. pomiędzy Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. - spółka zależna Emitenta (MZRP) a Air Liquide Global E&C Solutions France S.A. (Zamawiający) został podpisany list intencyjny dot. realizacji przez MZRP zadania pn.: „Rozbudowa Instalacji Separacji Powietrza w Krakowie”.

Strony zgodnie ustaliły możliwość rozpoczęcia prac od dnia wejścia w życie listu intencyjnego, który do momentu zawarcia umowy stanowi podstawę prawną współpracy stron przy realizacji projektu.

W przypadku podpisania umowy, wartość prac wynosić będzie ok. 16 mln zł netto.

Termin zakończenia prac przypada na październik 2019 r. W przypadku niezawarcia umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie za zakres prac zrealizowany w okresie obowiązywania listu intencyjnego.

O zawarciu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. 

Dariusz Pietyszuk 

Prezes Zarządu 

Data i godzina publikacji: 2019-02-22 godz.: 14.19