Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

The latest information straight to your e-mail address

Show informations about Welding Center Welding Center
Close

YOU’RE WELCOME TO MAKE USE OF THE SERVICES PORVIDED BY OUR OWN WELDING CENTER

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFFER:

  • Training and verification of welders and fitters in the following methods 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, for plates and pipes in line with the applicable standards and regulations
  • Welding services and repairs of technical equipment
  • Professional consulting in welding

TRAINING BASE:

  • 43 welding workstations
  • training by using best available welding equipment: Fronius, Kemppi, Esab, etc.: Fronius, Kemppi, Esab etc.
  • fully equipped lecture room for 40 people
  • specialized and experienced personnel
  • exams conducted by certified bodies: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

For more information, please visit: HERE

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Raport bieżący nr 11/2019

2019.02.28
Odstąpienie od umowy dotyczącej przebudowy stadionu żużlowego w Świętochłowicach z przyczyn zależnych od Zamawiającego

Podstawa prawna art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Mostostalu Zabrze S.A. (Emitent) informuje, iż spółka zależna od Emitenta - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (GPBP) otrzymała w dniu 28 lutego 2019 r. oświadczenie Gminy Świętochłowice (Zamawiający) o odstąpieniu od umowy pn.: „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach (OSiR „Skałka”) oraz przebudową i termomodernizacją budynku siedziby OSiR „Skałka” - etap I przebudowy”. O zawarciu tej umowy, a następnie o zawarciu porozumienia dotyczącego negocjacji w sprawie ewentualnego zakończenia realizacji inwestycji na obecnym etapie zaawansowania prac Emitent informował w raportach bieżących nr 49/2018 z dnia 3 października 2018 r. oraz 1/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

Podstawą odstąpienia podaną w oświadczeniu Zamawiającego są przyczyny niezależne od GPBP - jako podstawę prawną odstąpienia Zamawiający wskazał art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych i oparł ją o twierdzenie o złej sytuacji finansowej Gminy oraz o braku środków na realizację przedmiotowej inwestycji. Wartość robót wykonanych na dzień złożenia oświadczenia jest rzędu 0,25 mln zł netto.

Prezes Zarządu

Dariusz Pietyszuk

Data i godzina publikacji: 2019-02-28 godz.: 16.43