Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

The latest information straight to your e-mail address

Show informations about Welding Center Welding Center
Close

YOU’RE WELCOME TO MAKE USE OF THE SERVICES PORVIDED BY OUR OWN WELDING CENTER

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFFER:

  • Training and verification of welders and fitters in the following methods 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, for plates and pipes in line with the applicable standards and regulations
  • Welding services and repairs of technical equipment
  • Professional consulting in welding

TRAINING BASE:

  • 43 welding workstations
  • training by using best available welding equipment: Fronius, Kemppi, Esab, etc.: Fronius, Kemppi, Esab etc.
  • fully equipped lecture room for 40 people
  • specialized and experienced personnel
  • exams conducted by certified bodies: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

For more information, please visit: HERE

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Raport bieżący nr 16/2019

2019.03.29
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. („Spółka") działając na podstawie art. 395 § 1-2, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 kwietnia 2019 roku, na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gliwcach przy ul. S.Dubois 16. Spółka w załączeniu przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały nr 9 oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt. 10 planowanego porządku obrad.

Dariusz Pietyszuk 

Prezes Zarządu