Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

The latest information straight to your e-mail address

Show informations about Welding Center Welding Center
Close

YOU’RE WELCOME TO MAKE USE OF THE SERVICES PORVIDED BY OUR OWN WELDING CENTER

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFFER:

 • Training and verification of welders and fitters in the following methods 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, for plates and pipes in line with the applicable standards and regulations
 • Welding services and repairs of technical equipment
 • Professional consulting in welding

TRAINING BASE:

 • 43 welding workstations
 • training by using best available welding equipment: Fronius, Kemppi, Esab, etc.: Fronius, Kemppi, Esab etc.
 • fully equipped lecture room for 40 people
 • specialized and experienced personnel
 • exams conducted by certified bodies: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

For more information, please visit: HERE

spółka notowana na GPW

 • en
 • pl

Oferta

Naszą ofertę kierujemy do Klientów sektora hutniczego, koksowniczego, wydobywczego i stoczniowego oraz przemysłu chemicznego i petrochemicznego. Naszych Klientów wspieramy już na bardzo wczesnych etapach realizacji procesu inwestycyjnego oferując doradztwo techniczne, prace koncepcyjne i projektowe, dobór i pełną kompletację dostaw, aż po prace montażowe, prace kontrolno-pomiarowe i badania pomontażowe, wykonywanie nastaw i badań zabezpieczeń EAZ, uruchomienia i rozruchy, prace serwisowe, jak również przeglądy instalacji i prowadzenie eksploatacji obiektów i urządzeń elektroenergetycznych.

Projektowanie

Proponujemy Państwu wsparcie projektowe dla sieci i instalacji elektroenergetycznych oraz wsparcie techniczne podczas wszystkich faz procesu realizacji inwestycji w zakres doradztwa technicznego, opracowania dokumentacji koncepcyjnej, wykonawczej, zamiennej i powykonawczej, w tym także kosztorysowej i formalno-prawnej. Zapewniamy dobór i kompletację dostaw opartą o sprawdzonych producentów oraz dostawców krajowych i zagranicznych. Współpracujemy w tym zakresie ze Spółką Mostostal Zabrze Biprohut oraz ze sprawdzonymi biurami projektowymi, a także wykorzystujemy zasoby własne.

Usługi elektroinstalacyjne

Doświadczona i wykwalifikowanej kadra inżynieryjna oraz menadżerska, a także własne zasoby elektromontażowe pozwalają na kompleksowe zarządzanie projektami i realizację prac montażowych, w ramach budowy, modernizacji remontów obiektów elektroenergetycznych i przemysłowych na wszystkich poziomach napięć (WN, SN, nN).

Zapewniamy profesjonalne wykonanie:

 • Zasilania placów budów
 • Zasilania i sterowania strategiczną infrastrukturą obiektową i liniami technologicznymi
 • Instalacji oświetleniowej, siły, gniazd remontowych i użytkowych
 • Instalacji ekwipotencjalnej, odgromowej i uziemiającej
 • Zasilania rezerwowego, awaryjnego i gwarantowanego
 • Instalacji słaboprądowych: kontroli dostępu, sygnalizacji napadu i włamania, telewizji przemysłowej, sygnalizacji alarmu pożarowego i oddymiania, sieci komputerowych i telefonicznych.
 • Instalacji sterowania i automatyki w zakresie montażu obiektowego
 • Montażu tras kablowych głównych i pomocniczych
 • Montażu systemów kablowych WN, SN i nn
 • Montażu urządzeń elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej

Prace kontrolno-pomiarowe i rozruchowe

Zespół ekspertów grupy pomiarów i rozruchu to doświadczeni inżynierowie i praktycy.

To właśnie praca naszej wykwalifikowanej kadry, wyposażonej w profesjonalny sprzęt pomiarowy, daje Klientom gwarancję jakości i bezpieczeństwa eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.

Zapewniamy wykonanie prac kontrolno-pomiarowych i badań pomontażowych urządzeń i aparatury elektrycznej oraz instalacji i sieci elektrycznych, w szczególności:

 • Pomiarów stanu izolacji,
 • Wykonania prób napięciowych,
 • Pomiarów z wymuszeniem wartości pierwotnych,
 • Pomiarów ochrony przeciwporażeniowej dla średniego i wysokiego napięcia (tzw. napięcia rażenia),
 • Sprawdzenia parametrów elektrycznych urządzeń oraz prób funkcjonalnych
 • Badania diagnostyczne linii kablowych niskiego i średniego napięcia,
 • Pomiarów rozdzielnic nN, SN i WN w zakresie obwodów pierwotnych (wyłączniki, rozłączniki, odłączniki, uziemniki, systemy szyn zbiorczych, przekładniki prądowe i napięciowe) oraz wtórnych (rezystancja izolacji, poprawność połączeń, próby funkcjonalne),
 • Pomiarów instalacji uziemiających i odgromowych
 • Prac regulacyjno-pomiarowe
 • Badań, pomiarów i konfiguracji urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
 • Przeglądów okresowych urządzeń w eksploatacji
 • Prób funkcjonalnych i rozruchów

Sprzęt pomiarowy

Spośród wielu profesjonalnych urządzeń wykorzystywanych w pomiarach elektroenergetycznych w naszej bazie sprzętowej możemy wyróżnić:

 • Tester zabezpieczeń – testy wszelkiego rodzaju automatyki zabezpieczeniowej i stacyjnej, 6 kanałów prądowych, 4 kanały napięciowe, automatyczne testy zabezpieczeń odległościowych, różnicowoprądowych, synchronizatorów itp.
 • Wymuszalnik prądowy 1000 A wraz z testerem przekładników prądowych – testy obwodów pierwotnych, badanie przekładników
 • Miernik małych rezystancji 100 ADC – pomiary wyłączników mocy, szyn zbiorczych, transformatorów, silników itp.
 • Wymuszalnik wysokonapięciowy wraz z modułem VLF do badania kabli – próby napięciowe szyn zbiorczych oraz kabli, 50 kV AC, 70 kV DC, 40 kV AC VLF
 • Miernik czasów wyłączników – pomiary wyłączników oraz innych układów wymagających pomiaru czasów
 • Miernik rezystancji izolacji 15 kV DC – pomiary stanu izolacji kabli i oszynowania SN i WN
 • Wielofunkcyjny miernik instalacji nN – pomiary stanu izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, uziemień w sieciach nN
 • Zadajnik oraz miernik napięć rażenia – układ do badania metodą techniczną ochrony przeciwporażeniowej w sieciach SN i WN, moc 13 kVA, prąd do 50 A