Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

  • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
  • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
  • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

  • 43 stanowiska spawalnicze
  • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
  • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
  • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
  • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Raport bieżący nr 10/2019

2019.02.22
Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną z Air Liquide Global E&C Solutions France S.A.

Postawa prawna: art. 17  ust. 1 MAR 

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 22 lutego 2019 r. pomiędzy Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. - spółka zależna Emitenta (MZRP) a Air Liquide Global E&C Solutions France S.A. (Zamawiający) został podpisany list intencyjny dot. realizacji przez MZRP zadania pn.: „Rozbudowa Instalacji Separacji Powietrza w Krakowie”.

Strony zgodnie ustaliły możliwość rozpoczęcia prac od dnia wejścia w życie listu intencyjnego, który do momentu zawarcia umowy stanowi podstawę prawną współpracy stron przy realizacji projektu.

W przypadku podpisania umowy, wartość prac wynosić będzie ok. 16 mln zł netto.

Termin zakończenia prac przypada na październik 2019 r. W przypadku niezawarcia umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie za zakres prac zrealizowany w okresie obowiązywania listu intencyjnego.

O zawarciu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. 

Dariusz Pietyszuk 

Prezes Zarządu 

Data i godzina publikacji: 2019-02-22 godz.: 14.19