Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

  • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
  • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
  • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

  • 43 stanowiska spawalnicze
  • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
  • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
  • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
  • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Raport bieżący nr 11/2019

2019.02.28
Odstąpienie od umowy dotyczącej przebudowy stadionu żużlowego w Świętochłowicach z przyczyn zależnych od Zamawiającego

Podstawa prawna art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Mostostalu Zabrze S.A. (Emitent) informuje, iż spółka zależna od Emitenta - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (GPBP) otrzymała w dniu 28 lutego 2019 r. oświadczenie Gminy Świętochłowice (Zamawiający) o odstąpieniu od umowy pn.: „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach (OSiR „Skałka”) oraz przebudową i termomodernizacją budynku siedziby OSiR „Skałka” - etap I przebudowy”. O zawarciu tej umowy, a następnie o zawarciu porozumienia dotyczącego negocjacji w sprawie ewentualnego zakończenia realizacji inwestycji na obecnym etapie zaawansowania prac Emitent informował w raportach bieżących nr 49/2018 z dnia 3 października 2018 r. oraz 1/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.

Podstawą odstąpienia podaną w oświadczeniu Zamawiającego są przyczyny niezależne od GPBP - jako podstawę prawną odstąpienia Zamawiający wskazał art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych i oparł ją o twierdzenie o złej sytuacji finansowej Gminy oraz o braku środków na realizację przedmiotowej inwestycji. Wartość robót wykonanych na dzień złożenia oświadczenia jest rzędu 0,25 mln zł netto.

Prezes Zarządu

Dariusz Pietyszuk

Data i godzina publikacji: 2019-02-28 godz.: 16.43