Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

  • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
  • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
  • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

  • 43 stanowiska spawalnicze
  • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
  • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
  • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
  • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Raport bieżący nr 12/2019

2019.03.07
Zawarcie aneksu do umowy z BASF Polska Sp. z o.o.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. oraz informacji zawartej w raporcie okresowym za rok 2018 opublikowanym w dniu 8 lutego 2019 r. informuje, iż w dniu 7 marca 2019 r. wpłynął do siedziby Emitenta obustronnie podpisany aneks (Aneks) do umowy (Umowa) na wykonanie instalacji procesowej dla produkcji katalizatorów w rozbudowywanej fabryce katalizatorów BASF Polska Sp. z o.o. (Zamawiający) w Środzie Śląskiej, w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu „Kopernik”. Na mocy Aneksu przedłużeniu uległ termin zakończenia realizacji prac objętych umową (poprzednio 31 stycznia 2019 r.).

Zmiana wynika z przyczyn niezależnych od Emitenta i jest związana z opóźnieniem w dostawie urządzenia dla jednej z linii produkcyjnych.

Termin zakończenia prac uzgodniono na 21 dni po realizacji dostawy, jednak nie wcześniej niż na 29 marca 2019 r. W przypadku gdy wskazana dostawa nie nastąpi do dnia 6 maja 2019 r. wówczas zakres prac związany z przedmiotową dostawą zostanie wyłączony z zakresu prac objętych umową podstawową i będzie przedmiotem odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami, a wykonanie umowy podstawowej zostanie potwierdzone po zakończeniu wszystkich pozostałych prac.

Na dzień podpisania Aneksu wartość Umowy, po uwzględnieniu uzgodnień dokonanych od daty jej podpisania, wynosi 91,6 mln zł.

Dariusz Pietyszuk

Prezes Zarządu 

Data i godzina publikacji: 2019-03-07 godz.: 13.51