Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

  • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
  • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
  • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

  • 43 stanowiska spawalnicze
  • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
  • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
  • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
  • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Dla środowiska

Prowadzimy politykę środowiskową w ramach  Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normę środowiskową ISO 14001:2004, wprowadziliśmy system zarządzania wg SCC/VCA, który potwierdza przestrzeganie obowiązujących standardów bezpiecznej pracy i ochrony środowiska oraz zarządzamy aspektami środowiskowymi (sporządzanie „Programu  Zarządzania Środowiskowego” a także „Wykazu zasad gospodarowania i nadzoru nad odpadami, zasobami, emisjami i ściekami” w celu zaplanowania czynności i działań związanych z zarządzaniem aspektami środowiskowymi).W ramach aktywności na rzecz poszanowania środowiska prowadzimy działania mające na celu używanie produktów przyjaznych środowisku, działania proekologiczne oraz utylizację zużytych produktów. Wprowadziliśmy system scentralizowanego drukowania mający na celu optymalne wykorzystanie sprzętu, prowadzimy selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne np. urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie. Dokonaliśmy wymiany floty samochodowej dzięki czemu ograniczyliśmy do minimum emisje spalin. Dodatkowo przyłączyliśmy się do akcji „Ciuch w Ruch” polegającej na wspieraniu przez naszych pracowników fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”.

W ramach obowiązującej w Firmie polityki dotyczącej zarówno ochrony środowiska jak i działań ekologicznych każdy nowo przyjęty pracownik w ramach szkolenia z Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) zostaje zapoznany z procedurami ZSZ z zakresu ochrony środowiska, na budowach służby BHP zapoznają pracowników z treścią Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych – w tym zasad postępowania przy przechowywaniu substancji, niekontrolowany wyciek, postępowanie z wytworzonym odpadem. W zależności od potrzeb opracowywane są instrukcje środowiskowe w zakresie ochrony środowiska np. gospodarowania odpadami w danej komórce organizacyjnej. W zakresie działań ekologicznych w naszych zakładach produkcyjnych realizujemy różne inwestycje proekologiczne jak na przykład montaż 2 separatorów ropopochodnych na terenie Ośrodka przy ul. Nad Kanałem 35 w Zabrzu. Inwestycja ta ma na celu eliminację substancji zawartych w emitowanych ściekach (ścieki przemysłowe oraz wody odpadowe i roztopowe) wprowadzanych do rzeki Bytomki oraz nawiązanie współpracy ze specjalistyczną jednostką zewnętrzną w zakresie serwisu (oczyszczania) separatorów