Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

 • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
 • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

 • 43 stanowiska spawalnicze
 • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
 • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
 • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
 • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

 • en
 • pl

Oferta

Naszą ofertę kierujemy do Klientów sektora hutniczego, koksowniczego, wydobywczego i stoczniowego oraz przemysłu chemicznego i petrochemicznego. Naszych Klientów wspieramy już na bardzo wczesnych etapach realizacji procesu inwestycyjnego oferując doradztwo techniczne, prace koncepcyjne i projektowe, dobór i pełną kompletację dostaw, aż po prace montażowe, prace kontrolno-pomiarowe i badania pomontażowe, wykonywanie nastaw i badań zabezpieczeń EAZ, uruchomienia i rozruchy, prace serwisowe, jak również przeglądy instalacji i prowadzenie eksploatacji obiektów i urządzeń elektroenergetycznych.

Projektowanie

Proponujemy Państwu wsparcie projektowe dla sieci i instalacji elektroenergetycznych oraz wsparcie techniczne podczas wszystkich faz procesu realizacji inwestycji w zakres doradztwa technicznego, opracowania dokumentacji koncepcyjnej, wykonawczej, zamiennej i powykonawczej, w tym także kosztorysowej i formalno-prawnej. Zapewniamy dobór i kompletację dostaw opartą o sprawdzonych producentów oraz dostawców krajowych i zagranicznych. Współpracujemy w tym zakresie ze Spółką Mostostal Zabrze Biprohut oraz ze sprawdzonymi biurami projektowymi, a także wykorzystujemy zasoby własne.

Usługi elektroinstalacyjne

Doświadczona i wykwalifikowanej kadra inżynieryjna oraz menadżerska, a także własne zasoby elektromontażowe pozwalają na kompleksowe zarządzanie projektami i realizację prac montażowych, w ramach budowy, modernizacji remontów obiektów elektroenergetycznych i przemysłowych na wszystkich poziomach napięć (WN, SN, nN).

Zapewniamy profesjonalne wykonanie:

 • Zasilania placów budów
 • Zasilania i sterowania strategiczną infrastrukturą obiektową i liniami technologicznymi
 • Instalacji oświetleniowej, siły, gniazd remontowych i użytkowych
 • Instalacji ekwipotencjalnej, odgromowej i uziemiającej
 • Zasilania rezerwowego, awaryjnego i gwarantowanego
 • Instalacji słaboprądowych: kontroli dostępu, sygnalizacji napadu i włamania, telewizji przemysłowej, sygnalizacji alarmu pożarowego i oddymiania, sieci komputerowych i telefonicznych.
 • Instalacji sterowania i automatyki w zakresie montażu obiektowego
 • Montażu tras kablowych głównych i pomocniczych
 • Montażu systemów kablowych WN, SN i nn
 • Montażu urządzeń elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej

Prace kontrolno-pomiarowe i rozruchowe

Zespół ekspertów grupy pomiarów i rozruchu to doświadczeni inżynierowie i praktycy.

To właśnie praca naszej wykwalifikowanej kadry, wyposażonej w profesjonalny sprzęt pomiarowy, daje Klientom gwarancję jakości i bezpieczeństwa eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.

Zapewniamy wykonanie prac kontrolno-pomiarowych i badań pomontażowych urządzeń i aparatury elektrycznej oraz instalacji i sieci elektrycznych, w szczególności:

 • Pomiarów stanu izolacji,
 • Wykonania prób napięciowych,
 • Pomiarów z wymuszeniem wartości pierwotnych,
 • Pomiarów ochrony przeciwporażeniowej dla średniego i wysokiego napięcia (tzw. napięcia rażenia),
 • Sprawdzenia parametrów elektrycznych urządzeń oraz prób funkcjonalnych
 • Badania diagnostyczne linii kablowych niskiego i średniego napięcia,
 • Pomiarów rozdzielnic nN, SN i WN w zakresie obwodów pierwotnych (wyłączniki, rozłączniki, odłączniki, uziemniki, systemy szyn zbiorczych, przekładniki prądowe i napięciowe) oraz wtórnych (rezystancja izolacji, poprawność połączeń, próby funkcjonalne),
 • Pomiarów instalacji uziemiających i odgromowych
 • Prac regulacyjno-pomiarowe
 • Badań, pomiarów i konfiguracji urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
 • Przeglądów okresowych urządzeń w eksploatacji
 • Prób funkcjonalnych i rozruchów

Sprzęt pomiarowy

Spośród wielu profesjonalnych urządzeń wykorzystywanych w pomiarach elektroenergetycznych w naszej bazie sprzętowej możemy wyróżnić:

 • Tester zabezpieczeń – testy wszelkiego rodzaju automatyki zabezpieczeniowej i stacyjnej, 6 kanałów prądowych, 4 kanały napięciowe, automatyczne testy zabezpieczeń odległościowych, różnicowoprądowych, synchronizatorów itp.
 • Wymuszalnik prądowy 1000 A wraz z testerem przekładników prądowych – testy obwodów pierwotnych, badanie przekładników
 • Miernik małych rezystancji 100 ADC – pomiary wyłączników mocy, szyn zbiorczych, transformatorów, silników itp.
 • Wymuszalnik wysokonapięciowy wraz z modułem VLF do badania kabli – próby napięciowe szyn zbiorczych oraz kabli, 50 kV AC, 70 kV DC, 40 kV AC VLF
 • Miernik czasów wyłączników – pomiary wyłączników oraz innych układów wymagających pomiaru czasów
 • Miernik rezystancji izolacji 15 kV DC – pomiary stanu izolacji kabli i oszynowania SN i WN
 • Wielofunkcyjny miernik instalacji nN – pomiary stanu izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, uziemień w sieciach nN
 • Zadajnik oraz miernik napięć rażenia – układ do badania metodą techniczną ochrony przeciwporażeniowej w sieciach SN i WN, moc 13 kVA, prąd do 50 A