Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

  • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
  • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
  • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

  • 43 stanowiska spawalnicze
  • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
  • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
  • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
  • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Informacja dla akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych S.A

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 749 134,05 zł


I. DEMATERIALIZACJA AKCJI

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować pisemnie na adres spółki:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. 
Pl. Piastów 10 
44-101 Gliwice

lub bezpośrednio na adres mailowy lub telefoniczny do Biura Zarządu MOSTOSTAL ZABRZE S.A.:

joanna.pilipczuk@mz.pl tel. 32 3734215 
izabela.flak@mz.pl tel. 32 3734 430


I WEZWANIE                                                II WEZWANIE                                III WEZWANIE                         IV WEZWANIE


                                                                                                                


II. WALNE ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 24 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna z dnia 23.03.2020 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 kwietnia 2020 r.

III. REJESTR AKCJONARIUSZY

Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych S.A. w dniu 24 kwietnia 2020 r. podjęło decyzję o wyborze Domu Maklerskiego BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Poniżej treść podjętej uchwały.

Uchwała Nr 13/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych  Spółka Akcyjna w Gliwicach

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019.1798 z dnia 2019.09.20) wybiera Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, z 267503 akcji oddano ważne głosy, co stanowi 87,49% akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 267503 ważnych głosów, następującym stosunkiem głosów:

-        za uchwałą 267503 głosów - co stanowi 100% oddanych głosów,

-        przeciwko uchwale 0 (zero) głosów,

-        wstrzymujących się 0 (zero) głosów.

 

 

Jednocześnie poniżej zamieszczamy informacje o wybranym podmiocie oraz Regulamin świadczenia przez niego usług w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.

Regulamin Rejestru Akcjonariuszy: 

https://www.bdm.pl/dokumenty/regulaminy

Tabela opłat i prowizji: 

https://www.bdm.pl/dokumenty/tabele-oplat-i-prowizji

Informacja o podmiocie Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna: