Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

 • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
 • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

 • 43 stanowiska spawalnicze
 • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
 • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
 • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
 • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

 • en
 • pl

Wybrane Dane Finansowe

 • GRUPA KAPITAŁOWA (dane w tys. zł)
Wyszczególnienie2019
201820172016
przychody ze sprzedaży    601 374613 243650 363792 312
wynik brutto ze sprzedaży64 82069 631(40 161)36 151
wynik na sprzedaży

19 118

20 734(85 722)(10 933)
wynik na działalności operacyjnej20 41722 898(76 350)(19 682)
wynik brutto16 35415 564(83 711)(22 697)
wynik netto10 357(80 387) (22 601)
aktywa razem451 973373 362435 406548 572
zobowiązania długoterminowe56 00541 17630 00237 096
zobowiązania krótkoterminowe229 271173 346254 976278 746
kapitał własny166 697150 840150 428232 730
kapitał zakładowy149 131149 131149 131149 131
liczba akcji149 130 538149 130 538149 130 538149 130 538
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję         0  0  0  0

 • SPÓŁKA DOMINUJĄCA (dane w tys. zł)
Wyszczególnienie2019
201820172016
przychody ze sprzedaży35 865179 456344 715302 387
wynik brutto ze sprzedaży8 44218 259(44 782)(9 188)
wynik na sprzedaży(3 435)(2 648)(67 087)(29 700)
wynik na działalności operacyjnej(4 108)361(60 849)(45 264)
wynik brutto18 6382 640(58 151)(40 197)
wynik netto17 3491 541(58 151)(37 668)
aktywa razem167 414199 538271 041337 771
zobowiązania długoterminowe29 94846 0405 0057 653
zobowiązania krótkoterminowe35 45168 938182 968189 149
kapitał własny102 01584 56083 068
kapitał zakładowy149 131149 131149 131149 131
liczba akcji149 130 538149 130 538149 130 538149 130 538
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję       0000