Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

  • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
  • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
  • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

  • 43 stanowiska spawalnicze
  • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
  • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
  • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
  • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Raporty Bieżące i Finansowe

2019.07.08
Zawarcie umów przez spółkę zależną z MH Wirth AS
2019.07.04
Otrzymanie zlecenia przez spółkę zależną
2019.07.02
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
2019.06.18
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu scalania akcji Spółki
2019.05.31
Aneks do umowy o linię gwarancyjną zawartej z Credit Agricole Bank Polska S.A.
2019.05.30
Otrzymanie od Quercus TFI zawiadomienia o przekroczeniu progu 5 procent w spółce
2019.05.17
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 r.
2019.05.15
Podpisanie listów intencyjnych przez spółkę zależną z MH Wirth AS
2019.05.10
Wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez spółkę zależną
2019.04.26
Wykaz akcjonariuszy posiadający ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Strony