Akcjonariusz Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w kapitale akcyjnym Liczba głosów na WZA Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Krzysztof Jędrzejewski poprzez KMW Investment Sp. z o.o. Akcje na okaziciela 24 835 227 33,31% 24 835 227 33,31%
QUERCUS TFI S.A. Akcje na okaziciela 3 930 362 5,27 % 3 930 362 5,27 %
Pozostali Akcje na okaziciela/ akcje imienne 45 799 680 61,42% 45 8799 680 61,42%

Kontakt dla Inwestorów

Izabela Flak

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

tel. +48 (32) 37 34 430

fax +48 (32) 27 15 047

e-mail: Izabela.Flak@mz.pl

Newsletter