Akcjonariusz Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w kapitale akcyjnym Liczba głosów na WZA Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Krzysztof Jędrzejewski poprzez KMW Investment Sp. z o.o. Akcje na okaziciela 24 646 822 33.05% 24 646 822 33.05%
Quercus TFI Akcje na okaziciela 3 915 143 5.25% 3 915 143 5.25%
Pozostali Akcje na okaziciela/akcje imienne 46 003 304 61.70% 46 003 304 61.70%

Kontakt dla Inwestorów

Izabela Flak

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

tel. +48 (32) 37 34 430

fax +48 (32) 27 15 047

e-mail: Izabela.Flak@mz.pl

Newsletter