Wybrane Dane Finansowe

Grupa Kapitałowa

Wyszczególnienie (w tys. zł) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
przychody ze sprzedaży 1172259 768219 616914 601 374 613 243 650 363 792 312
wynik brutto ze sprzedaży 112466 77347 72123 64 820 69 631 (40 161) 36 151
wynik na sprzedaży 60375 30353 27870 19 118 20 734 (85 722) (10 933)
wynik na działalności operacyjnej 58341 32088 26366 20 417 22 898 (76 350) (19 682)
wynik brutto 55619 23060 16751 16 354 15 564 (83 711) (22 697)
wynik netto 33310 15280 10597 10 357 (80 387) (22 601)
aktywa razem 678126 494036 478581 451 973 373 362 435 406 548 572
zobowiązania długoterminowe 46346 53222 56545 56 005 41 176 30 002 37 096
zobowiązania krótkoterminowe 402150 247894 246701 229 271 173 346 254 976 278 746
kapitał własny 229630 192920 175335 166 697 150 840 150 428 232 730
kapitał zakładowy 229630 149131 149131 149 131 149 131 149 131 149 131
liczba akcji (w szt.) 74565269 74565269 74565269 74 565 269 149 130 538 149 130 538 149 130 538
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 0 0 0 0 0 0 0

Mostostal Zabrze S.A.

Wyszczególnienie (w tys. zł) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
przychody ze sprzedaży 18346 14367 17405 35 865 179 456 344 715 302 387
wynik brutto ze sprzedaży (17666) 2271 3921 8 442 18 259 (44 782) (9 188)
wynik na sprzedaży (17666) (10045) (7436) (3 435) (2 648) (67 087) (29 700)
wynik na działalności operacyjnej (31563) (8375) (8670) (4 108) 361 (60 849) (45 264)
wynik brutto (3 739) 5980 2552 18 638 2 640 (58 151) (40 197)
wynik netto 4350 5477 1625 17 349 1 541 (58 151) (37 668)
aktywa razem 210859 204552 160887 167 414 199 538 271 041 337 771
zobowiązania długoterminowe 5618 22769 23285 29 948 46 040 5 005 7 653
zobowiązania krótkoterminowe 46078 26419 33938 35 451 68 938 182 968 189 149
kapitał własny 159163 155363 103664 102 015 84 560 83 068
kapitał zakładowy 149131 149131 149131 149 131 84 560 149 131 149 131
liczba akcji (w szt.) 74565269 74565269 74565269 74 565 269 149 130 538 149 130 538 149 130 538
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 0 0 0 0 0 0 0

Podstawowe Wskaźniki Finansowe

Grupa Kapitałowa

Wyszczególnienie 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
marża brutto na sprzedaży 9,59% 10,07% 11,69% 10,8% 11,4% /-/6,2% 4,6%
marża na sprzedaży 5,15% 3,95% 4,52% 3,2% 2,5% /-/12,9% /-/1,4%
marża na działalości operacyjnej 4,98% 4,18% 4,27% 3,4% 3,7% /-/11,7% /-/2,5%
rentowność/ deficytowość netto 2,84 1,99% 1,72% 1,7% 1,8% /-/12,4% /-/2,9%

Mostostal Zabrze S.A.

Wyszczególnienie 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
marża brutto na sprzedaży /-/96,29 15,81% 22,53% 23,5% 10,2% /-/13,0% -3,0%
marża na sprzedaży /-/162,56% /-/69,92% /-/42,72% /-/9,6% /-/1,5% /-/19,5% -9,8
marża na działalności operacyjnej /-/172,04% /-/58,29% /-/49,81% /-/11,5% 0,2% /-/17,7% -15,0
rentowność/deficytowość netto 23,71% 38,12% 9,34% 48,4% 0,9% /-/16,9% -12,5

Kontakt dla Inwestorów

Izabela Flak

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

tel. +48 (32) 37 34 430

fax +48 (32) 27 15 047

e-mail: Izabela.Flak@mz.pl

Newsletter