Aktualności

Wolontariat pracowniczy

W dniu 09 stycznia 2017 r., w ramach wolontariatu pracowniczego, 15 pracowników GK Mostostal Zabrze ponownie wzięło udział w malowaniu Dziecięcego Oddziału Onkologicznego w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. prof. S. Szyszko w Zabrzu.

Wolontariusze jak zwykle wykazali się ogromnym zaangażowaniem. Pomalowane zostały: korytarz, kasetony, które z ponurego szarego koloru zamieniły się w piękny kolorowy sufit, sale dla małych pacjentów oraz salka lekcyjna. Tym samym dobiegł końca I etap remontu w Szpitalu w Zabrzu. Zwarci i gotowi czekamy na rozpoczęcie remontu II części oddziału!

Poniżej relacja z tego wydarzenia:

Poprzednie relacje:

1. Dziecięcy Oddział Onkologiczny w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. prof. S. Szyszko w Zabrzuw – malowanie w dniach 05 i 06 października 2016 r. w których uczestniczyło 25 osób.

2. Dziecięcy Oddział Onkologiczny w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie

Newsletter