Notowania

Sprawdź najnowsze notowania

Kurs Poprzedni Zmiana Wolumen Obrót Max Min Czas ostatniej transakcji
4.2550 4.2300 0.0250 (0.59%) 34129 145876 4.3300 4.2450 2024-07-19 17:00:31
Emisja akcji/
Seria akcji
Data rejestracji
zmian w
kapitałe
Liczba akcji danej emisji Wartość nominalna danej emisji w zł Liczba akcji wprowadzonych
do obrotu na GPW
Liczba akcji po przeprowadzonym
w dniu 23 września
2019 r. procesie
scalania akcji
Liczba akcji po przeprowadzonym umorzeniu akcji - rejestracja przez Sąd w dniu 7 listopada 2023 r. Aktualne oznaczenie emisji
I emisja 30 październik
1992 r.
3 400 000 3 400 000 3 388 150 1 694 075 seria A1
II emisja 25 marzec
1994 r.
5 560 000 5 560 000 5 560 000 2 780 000 seria A1
III emisja 11 sierpnia
1994 r.
1 535 760 1 535 760 1 535 760 767 880 seria A1
IV emisja 23 grudnia
1996 r.
2 600 000 2 600 000 2 600 000 1 300 000 seria A1
V emisja 22 maja
1998 r.
230 900 230 900 230 900 115 450 seria A1
VI emisja 28 czerwca
2000 r.
7 000 000 7 000 000 7 000 000 3 500 000 seria A1
VII emisja
seria A
21 grudnia
2006 r.
77 751 172 77 751 172 77 751 172 38 875 586 seria A1
VII emisja
seria C
29 grudnia
2006 r.
30 489 990 30 489 990 30 489 990 15 244 995 seria A1
VII emisja
seria B
11 września
2007 r.
20 562 716 20 562 716 20 562 716 10 281 358 seria A1
Podsumowanie 7 listopada 2023 r. 149 118 688 74 559 344 73 969 344 seria A1
Liczba akcji
imiennych
I emisji akcji
11 850 5 925 5 925 seria A2
Łączna liczba
akcji
149 130 538 zł 74 565 269 73 975 269
Liczba głosów
na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy
149 130 538 74 565 269 73 975 269
Wartość
nominalna
1 akcji
1 zł 2 zł 2 zł
Kapitał akcyjny 149 130 538 zł 149 130 538 zł 147 950 538

Kontakt dla Inwestorów

Izabela Flak

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

tel. +48 (32) 37 34 430

fax +48 (32) 27 15 047

e-mail: Izabela.Flak@mz.pl

Newsletter