Notowania

Sprawdź najnowsze notowania

Kurs Poprzedni Zmiana Wolumen Obrót Max Min Czas ostatniej transakcji
2.6700 2.6200 0.0500 (1.91%) 107369 284243 2.6900 2.5650 2023-03-31 13:08:48
Emisja akcji/
Seria akcji
Data rejestracji
podwyższenia
kapitału
Liczba akcji danej emisji Wartość nominalna danej emisji w zł Liczba akcji wprowadzonych
do obrotu na GPW
Liczba akcji po przeprowadzonym
w dniu 23 września
2019 r. procesie
scalania akcji
Aktualne oznaczenie emisji
I emisja 30 październik
1992 r.
3 400 000 3 400 000 3 388 150 1 694 075 seria A1
II emisja 25 marzec
1994 r.
5 560 000 5 560 000 5 560 000 2 780 000 seria A1
III emisja 11 sierpnia
1994 r.
1 535 760 1 535 760 1 535 760 767 880 seria A1
IV emisja 23 grudnia
1996 r.
2 600 000 2 600 000 2 600 000 1 300 000 seria A1
V emisja 22 maja
1998 r.
230 900 230 900 230 900 115 450 seria A1
VI emisja 28 czerwca
2000 r.
7 000 000 7 000 000 7 000 000 3 500 000 seria A1
VII emisja
seria A
21 grudnia
2006 r.
77 751 172 77 751 172 77 751 172 38 875 586 seria A1
VII emisja
seria C
29 grudnia
2006 r.
30 489 990 30 489 990 30 489 990 15 244 995 seria A1
VII emisja
seria B
11 września
2007 r.
20 562 716 20 562 716 20 562 716 10 281 358 seria A1
Podsumowanie 149 118 688 74 559 344
Liczba akcji
imiennych
I emisji akcji
11 850 5 925 seria A2
Łączna liczba
akcji
149 130 538 zł 74 565 269
Liczba głosów
na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy
149 130 538 74 565 269
Wartość
nominalna
1 akcji
1 zł 2 zł
Kapitał akcyjny 149 130 538 zł 149 130 538 zł

Kontakt dla Inwestorów

Izabela Flak

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

tel. +48 (32) 37 34 430

fax +48 (32) 27 15 047

e-mail: Izabela.Flak@mz.pl

Newsletter