Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Grupy MOSTOSTAL ZABRZE obejmuje kilka dokumentów wewnętrznych:

1/ Procedurę antymobbingową i antydyskryminacyjną

2/ Procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych

3/ Politykę bezpieczeństwa danych osobowych – RODO

4/ Jednolitą politykę antykorupcyjną Grupy MOSTOSTAL ZABRZE

5/ Jednolitą politykę poszanowania praw człowieka w Grupie MOSTOSTAL ZABRZE

Ponadto w Grupie MOSTOSTAL ZABRZE obowiązuję „Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, która została wdrożona jako dokument wewnętrzny.

 • Procedura antymobbingowa i antydyskryminacyjna

  Pobierz
 • Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów
  etycznych

  Pobierz
 • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych - Polityka prywatności

  Pobierz
 • Jednolita polityka antykorupcyjna Grupy MOSTOSTAL ZABRZE

  Pobierz
 • Jednolita polityka poszanowania praw człowieka w Grupie MOSTOSTAL
  ZABRZE

  Pobierz

Newsletter