W ramach aktywności na rzecz poszanowania środowiska prowadzimy działania mające na celu obniżenie emisji do środowiska z obszaru własnej działalności.

Mamy świadomość, że nasze działania proekologiczne przyczynią się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko.

Wprowadzony system scentralizowanego drukowania optymalizuje wykorzystanie sprzętu, bieżąca wymiana floty samochodowej na samochody nowszej generacji oraz zakup samochodów elektrycznych i stacji ładowania przyczynia się do zmniejszenia emisji do powietrza.

Energia wykorzystywana w naszych stałych lokalizacjach pochodzi głównie z odnawialnych źródeł energii tzn.  zielona energia poparta wydanym stosowym certyfikatem. W inwestycjach własnych uwzględniamy redukcje strat ciepła poprzez termomodernizacje obiektów oraz możliwość przetwarzania promieniowania słonecznego na energię elektryczną poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych.

Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest świadomość pracowników w zakresie naszych działań. Pracownicy są informowani w obszarze zidentyfikowanych aspektów środowiskowych. Określone ryzyka środowiskowe są nadzorowane i zarządzane w tym poprzez wyznaczanie szans i celów środowiskowych z określeniem zadań i nadaną odpowiedzialnością  w obszarze realizacji. Obszar ten związany z polityką środowiskową dokumentuje spółka Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe w ramach wdrożonego i certyfikowanego systemu zarządzania  w oparciu o normę ISO 14001:2015.

Publikacje Grupy MZ uwzględniające działania strategiczne i sprawozdawcze  są dostępne dla naszych interesariuszy. Raporty zawierają także dane porównawcze z obszaru wielkości i rodzaju emisji do powietrza, emisji odpadów, emisji ścieków, zużycia energii (elektrycznej, cieplnej), wprowadzonych innowacjach technologicznych czy zrealizowanych inwestycjach. Zgodność z wymaganiami prawnymi osiągamy również poprzez wyliczenie i raportowanie sumy emisji gazów cieplarnianych (GHG) wyemitowanych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działalności spółek GMZ tzw. ślad węglowy.

Wszelkie dane środowiskowe pozyskiwane w ramach naszej Grupy usprawniają przejrzyste  zarządzanie procesami z zakresu emisji.

Zdajemy sobie sprawę jak ważny jest recykling, dlatego też wprowadziliśmy obowiązkową segregację odpadów w budynku siedziby Spółek przy ul. Dubois.

Mając na uwadze ograniczenie produkcji plastiku Pracownicy hali produkcyjnej MZKP oraz MZRP w Częstochowie zostali wyposażeni w bidony wielokrotnego użytku.

Newsletter