Staramy się stosować zasady etyki i ładu korporacyjnego. We wzajemnych relacjach z klientami stawiamy na obustronne zaufanie skutkujące wielokrotnie długotrwałą współpracą. Ponadto odpowiedzialnie podchodzimy do naszych inwestorów, dostarczając im rzetelnych i kompletnych informacji dotyczących spółki. Dążymy do szerszego udziału w życiu branżowym poprzez udział w targach i konferencjach tematycznych oraz przynależność do stowarzyszeń i izb branżowych m.in. do Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.

Newsletter