Budownictwo ogólne to kolejny sektor, w którym Grupa Mostostal Zabrze już od wielu lat realizuje inwestycje. Nad tymi projektami w głównej mierze czuwa nasza Spółkę MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
W ostatnich kilkunastu latach, w ślad za zmianami zachodzącymi na rynku, znacznie rozszerzyliśmy naszą specjalizację. Aktualnie obejmuje ona nie tylko obiekty przemysłowe, lecz również – nieco wbrew historycznej „Przemysłowej” nazwie – obiekty użyteczności publicznej: jak szpitale, biurowce, budynki mieszkalne, pływalnie i obiekty handlowe, roboty inżynieryjne: drogi, kanalizacje i oczyszczalnie ścieków.
Chętnie wykonujemy projekty w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W zależności od specyfiki powierzonego nam zadania możemy wcielać się w rolę generalnego wykonawcy, ale i podwykonawcy.

W swoim portfolio możemy pochwalić się zrealizowaniem inwestycji takich jak: szpitale, a w szczególności budynki przeznaczone do radioterapii, przystosowane do instalacji urządzeń radioaktywnych i budowane z materiałów odpornych na promieniowanie, kryte pływalnie, obiekty użyteczności publicznej (szkoły, obiekty sportowe, budynki administracyjne, centra handlowe i wiele innych), a także budynki mieszkalne.
W ramach naszej działalności w sektorze budownictwa ogólnego oferujemy również prace w obszarze infrastruktury inżynieryjnej obejmujące wykonawstwo obiektów gospodarki komunalnej (w tym: oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, hydroforni) oraz obiektów inżynieryjnych (w tym: budowli ziemnych, drenaży, sieci kanalizacyjnych, ścian oporowych, zbiorników podziemnych, dróg, wiaduktów, chodników oraz elementów małej architektury).

Nasza siła i sprawność oparte są na kwalifikacjach i doświadczeniu naszych Pracowników. Większość z nich związana jest z nami od wielu lat. Wykwalifikowana i lojalna załoga jest jednym z naszych największych atutów.

Newsletter