Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem Pl. Piastów 10, 44-101 Gliwice

Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000044078 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 749 134,05 zł

Ogólna liczba akcji 305 769 sztuk

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy

NIP: 634 01 34 240

Regon: 271111761

 

Newsletter