Jesteśmy organizacją wrażliwą na krzywdę i ubóstwo, niedostosowanie i wykluczenie społeczne oraz choroby i cierpienie. Dlatego też od lat podejmujemy działania zmierzające do niesienia pomocy, w tym wsparcia finansowego tym, którzy w naszej ocenie najbardziej tego potrzebują. W tym celu powołano Fundusz Celowy Darowizn.

W ramach wspomnianego Funduszu Grupa MOSTOSTAL ZABRZE prowadzi działalność charytatywną. Na Fundusz przeznacza się część zysku netto Spółki zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Osoba lub organizacja, która ubiega się o wsparcie z Funduszu powinna wypełnić zamieszczony poniżej wniosek. Procedurę przyznawania wsparcia oraz rozpatrywania Wniosku określa Regulamin Funduszu. Zarówno Regulamin jak i Wzór Wniosku zamieszczone są poniżej.

W latach 2014-2018 Fundusz Celowy Darowizn prowadzony był przez Spółkę Mostostal Zabrze S.A. Od roku 2019 Fundusz został przeniesiony do Spółki Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe S.A., a w roku 2020 Fundusz prowadzony jest przez Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Co roku w ramach Funduszu Celowego Darowizn Grupa Mostostal Zabrze przyznaje również stypendia dla Dzieci Pracowników Grupy.

Dodatkowo nasi Pracownicy biorą udział w akcjach pomocowych o zasięgu ogólnokrajowym takich jak Szlachetna Paczka. W przeszłości byliśmy również zaangażowani w akcje takie jak WOŚP oraz Książka dla Malucha.

Ponadto staramy się wspierać środowisko lokalne poprzez udzielanie dofinansowania na kulturę i sztukę – np. wspieranie inicjatyw Teatru Nowego w Zabrzu.

  • Regulamin gospodarowania środkami Funduszu Celowego Darowizn (52 KB)

    Pobierz
  • Wniosek załącznik do Regulaminu (52 KB)

    Pobierz

Newsletter