MZ STALMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach pod adresem ul. Dubois 16, 44-100 Gliwice

Spółka zarejestrowana pod numerem KRS 0001076292 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 100.000,00 złotych.

MZ STALMECH Spółka Akcyjna oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

NIP: 6312718325

REGON: 527243803

 

 

Newsletter