Mostostal jako przedsiębiorstwo państwowe, odbudowa kraju po wojnie

28 maja 1945

Utworzenie Przedsiębiorstwa Budowy Mostów i Konstrukcji Stalowych „Mostostal” w Krakowie i przeniesienie jego centrali do Zabrza rok później.

8 grudnia 1951

Powstanie samodzielnego przedsiębiorstwa „Mostostal” w Zabrzu pod nazwą Zjednoczenie Montażu Urządzeń Przemysłowych w Zabrzu.

15 września 1991

Powstanie spółki zależnej obecnie Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.

Najciekawsze projekty

II - prywatyzacja Firmy

1 listopada 1992

Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego i powstanie spółki akcyjnej „Mostostal Zabrze – Holding” S.A.

5 października 1994

Pierwsze notowanie akcji Mostostal Zabrze – Holding S.A. na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

1998

Wejście w skład GMZ PI Biprohut obecnie Mostostal Zabrze Biprohut S.A.

1999

Wejście w skład GMZ GPBP S.A. obecnie Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Najciekawsze projekty

III - Restrukturyzacja

Najciekawsze projekty

IV - Rozwój Mostostalu

31 grudnia 2013

Zmiana nazwy spółki na MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

1 lipca 2018

Przeniesienie działalności operacyjnej związanej z realizacją kontraktów budowalnych w formie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) z Mostostal Zabrze S.A do spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. (na zdjęciu siedziba MZ)

I Q'2020

Przyjęcie nowej strategii rozwoju dla Grupy Mostostal Zabrze na lata 2020 – 2022.

Najciekawsze projekty

Newsletter