Spółka wypłacała w okresie ostatnich lat dywidendę:

1. z zysku za 2010 r. – 0,05 zł brutto na 1 akcję (termin ustalenia praw do dywidendy – 01 września 2011 r., termin wypłaty dywidendy – 15 września 2011 r.)

2. z zysku za 2014 r. – 0,05 zł brutto na 1 akcję (termin ustalenia praw do dywidendy – 01 września 2015 r., termin wypłaty dywidendy – 15 września 2015 r.)

Dywidendą były objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 149.130. 538 sztuk akcji.

Kontakt dla Inwestorów

Izabela Flak

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

tel. +48 (32) 37 34 430

fax +48 (32) 27 15 047

e-mail: Izabela.Flak@mz.pl

Newsletter