Grupa Mostostal Zabrze jest dynamicznie rozwijającą się grupą przemysłową prowadzącą działalność produkcyjną, inżynierską, budowlaną i montażową, działającą nieprzerwanie od 1945 roku. Sukces Mostostalu Zabrze to konsekwentne poszukiwanie rozwiązań, których wcześniej nie dostrzegli inni. Są to też wizja, praca i tradycja wielu pokoleń, od ponad 75 lat.

Zaczęliśmy od projektowania i wznoszenia hut. Później przyszedł czas na cementownie, rafinerie, zakłady chemiczne, a wreszcie elektrownie i elektrociepłownie, maszty radiowe i telewizyjne, wieże wiertnicze konstrukcje dla nowych fabryk, mostów i obiektów użyteczności publicznej. Wszędzie tam wprowadzaliśmy rozwiązania przyszłości. Dlatego już w latach 60-tych staliśmy się rozpoznawalni w Europie, a później w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

W 2018 roku przenieśliśmy swoją działalność operacyjną związaną z realizacją kontraktów budowlanych w formie Zorganizowanej Części  Przedsiębiorstwa (ZCP) wraz z posiadanymi zasobami, uprawnieniami, technologiami i referencjami, do naszej Spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A.. Od tego momentu Mostostal Zabrze S.A. pełni rolę nadzoru właścicielskiego, w ramach którego zapewniamy integrację sprzedaży i finansów oraz usługi wspólne w zakresie m.in. rachunkowości, kadr i informatyki. Prowadzimy także projekty rozwojowe i reorganizacyjne wykraczające poza jedną Spółkę. Działalność operacyjna Grupy prowadzona jest natomiast w pięciu Spółkach oferujących komplementarne usługi, dzięki czemu osiągamy efekt synergii.

Newsletter