NWZ 26.06.2024 r.

Data Walnego Zgromadzenia:
2024.06.26

Informacja zgodnie z wymogiem art. 4023 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Ogólna liczba akcji MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi  73 975 269 akcji, w tym 5.925 akcji imiennych oraz  73 969 344 akcji na okaziciela.

Liczba głosów wynikających z tych akcji wynosi  73 975 269 w tym 5.925 głosów z akcji imiennych oraz 73 969 344 głosów z akcji na okaziciela.

Informacja zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN2021)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem dotyczącym zasad 4.1. i 4.3. DPSN2021 MOSTOSTAL ZABRZE S.A. informuje, iż nie przewiduje udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

ZWZ 23.05.2024 r.

Data Walnego Zgromadzenia:
2024.05.23

Informacja zgodnie z wymogiem art. 4023 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Ogólna liczba akcji MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi  73 975 269 akcji, w tym 5.925 akcji imiennych oraz  73 969 344 akcji na okaziciela.

Liczba głosów wynikających z tych akcji wynosi  73 975 269 w tym 5.925 głosów z akcji imiennych oraz 73 969 344 głosów z akcji na okaziciela.

Informacja zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN2021)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem dotyczącym zasad 4.1. i 4.3. DPSN2021 MOSTOSTAL ZABRZE S.A. informuje, iż nie przewiduje udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

NWZ 04.09.2023 r.

Data Walnego Zgromadzenia:
2023.09.04

Informacja zgodnie z wymogiem art. 4023 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Ogólna liczba akcji MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 74.565.269 akcji, w tym 5.925 akcji imiennych oraz 74.559.344 akcji na okaziciela.

Liczba głosów wynikających z tych akcji wynosi 74.565.269 w tym 5.925 głosów z akcji imiennych oraz 74.559.344 głosów z akcji na okaziciela.

Informacja zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN2021)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem dotyczącym zasad 4.1. i 4.3. DPSN2021 MOSTOSTAL ZABRZE S.A. informuje, iż nie przewiduje udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

 

UWAGA: zmiana rejestracji Akcjonariuszy I emisji

Akcjonariusze I emisji muszą udać się do oddziałów Beskidzkiego Domu Maklerskiego w celu rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

ZWZ 25.05.2023 r.

Data Walnego Zgromadzenia:
2023.05.25

Informacja zgodnie z wymogiem art. 4023 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Ogólna liczba akcji MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 74.565.269 akcji, w tym 5.925 akcji imiennych oraz 74.559.344 akcji na okaziciela.

Liczba głosów wynikających z tych akcji wynosi 74.565.269 w tym 5.925 głosów z akcji imiennych oraz 74.559.344 głosów z akcji na okaziciela.

Informacja zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN2021)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem dotyczącym zasad 4.1. i 4.3. DPSN2021 MOSTOSTAL ZABRZE S.A. informuje, iż nie przewiduje udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

 

UWAGA: zmiana rejestracji Akcjonariuszy I emisji

Akcjonariusze I emisji musza udać się do oddziałów Beskidzkiego Domu Maklerskiego w celu rejestracji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

ZWZ 23.05.2022 r.

Data Walnego Zgromadzenia:
2022.05.23

Informacja zgodnie z wymogiem art. 4023 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Ogólna liczba akcji MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 74.565.269 akcji, w tym 5.925 akcji imiennych oraz 74.559.344 akcji na okaziciela.

Liczba głosów wynikających z tych akcji wynosi 74.565.269 w tym 5.925 głosów z akcji imiennych oraz 74.559.344 głosów z akcji na okaziciela.

Informacja zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN2021)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem dotyczącym zasad 4.1. i 4.3. DPSN2021 MOSTOSTAL ZABRZE S.A. informuje, iż nie przewiduje udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

 

UWAGA: zmiana rejestracji Akcjonariuszy I emisji

Akcjonariusze I emisji musza udać się do oddziałów Beskidzkiego Domu Maklerskiego w celu rejestracji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

ZWZ 17.06.2021 r.

Data Walnego Zgromadzenia:
2021.06.17

Informacja zgodnie z wymogiem art. 4023 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Ogólna liczba akcji MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 74.565.269 akcji, w tym 5.925 akcji imiennych oraz 74.559.344 akcji na okaziciela.

Liczba głosów wynikających z tych akcji wynosi 74.565.269 w tym 5.925 głosów z akcji imiennych oraz 74.559.344 głosów z akcji na okaziciela.

Informacja zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Zgodnie z zasadą I.Z.1.16 MOSTOSTAL ZABRZE S.A. informuje, iż nie przewiduje transmisji obrad walnego zgromadzenia.

 

UWAGA: zmiana rejestracji Akcjonariuszy I emisji

Akcjonariusze I emisji muszą udać się do oddziałów Beskidzkiego Domu Maklerskiego w celu rejestracji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

ZWZ 30.06.2020 r.

Data Walnego Zgromadzenia:
2020.06.30

Informacja zgodnie z wymogiem art. 4023 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Ogólna liczba akcji MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 74.565.269 akcji, w tym 5.925 akcji imiennych oraz 74.559.344 akcji na okaziciela.

Liczba głosów wynikających z tych akcji wynosi 74.565.269 w tym 5.925 głosów z akcji imiennych oraz 74.559.344 głosów z akcji na okaziciela.

Informacja zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Zgodnie z zasadą I.Z.1.16 MOSTOSTAL ZABRZE S.A. informuje, iż nie przewiduje transmisji obrad walnego zgromadzenia.

 • uchwaly_zwz_30.06.2020_-_z_glosowaniami.pdf (215.82KB)

  Pobierz
 • zalacznik_do_uchwaly_zwz_mz_nr_17_-_przyjeta_polityka_wynagrodzen_zarzadu_i_rn.pdf (354.42KB)

  Pobierz
 • ogloszenie_zwz_30.06.2020.pdf (96.83KB)

  Pobierz
 • projekty_uchwal_zwz_30.06.2020.pdf (133.07KB)

  Pobierz
 • sprawozdanie_rn_za_rok_2019.pdf (371.01KB)

  Pobierz
 • projekt_polityki_wynagrodzen_zarzadu_i_rady_nadzorczej_-_niepodjeta.pdf (189.39KB)

  Pobierz
 • pelnomocnictwo_zwz_30_06_2020_o_prawna.pdf (86.81KB)

  Pobierz
 • pelnomocnictwo_zwz_30_06_2020_o_fizyczna.pdf (332.52KB)

  Pobierz
 • formularze_zwz_30.06.2020.pdf (277.92KB)

  Pobierz

NWZ 29.07.2019 r.

Data Walnego Zgromadzenia:
2019.07.29

Informacja zgodnie z wymogiem art. 4023 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Ogólna liczba akcji MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 149.130.538 akcji, w tym 11.850 akcji imiennych oraz 149.118.688 akcji na okaziciela.

Liczba głosów wynikających z tych akcji wynosi 149.130.538, w tym 11.850 głosów z akcji imiennych oraz 149.118.688 głosów z akcji na okaziciela.

Informacja zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Zgodnie z zasadą I.Z.1.16 MOSTOSTAL ZABRZE S.A. informuje, iż nie przewiduje transmisji obrad walnego zgromadzenia.

 • uchwaly_nwz_29_07_2019.pdf (134.64KB)

  Pobierz
 • statut_mz_29_07_2019_tekst_jednolity.pdf (298.24KB)

  Pobierz
 • ogloszenie_nwz_29_07_2019.pdf (91.65KB)

  Pobierz
 • projekty_uchwal_nwz_29_07_2019.pdf (105.1KB)

  Pobierz
 • statut_mz_29_07_2019_projekt_tekstu_jednolitego.pdf (292.63KB)

  Pobierz
 • pelnomocnictwo_nzwz_29_07_2019_o_fizyczna.pdf (333.07KB)

  Pobierz
 • pelnomocnictwo_nzwz_29_07_2019_o_prawna.pdf (333.39KB)

  Pobierz
 • formularze_nwz_29_07_2019.pdf (422.01KB)

  Pobierz

ZWZ 25.04.2019 r.

Data Walnego Zgromadzenia:
2019.04.25

Informacja zgodnie z wymogiem art. 4023 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Ogólna liczba akcji MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 149 130 538 akcji, w tym 11 850 akcji imiennych oraz 149 118 688 akcji na okaziciela.

Liczba głosów wynikających z tych akcji wynosi 149 130 538, w tym 11 850 głosów z akcji imiennych oraz 149 118 688 głosów z akcji na okaziciela.

Informacja zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Zgodnie z zasadą I.Z.1.16 MOSTOSTAL ZABRZE S.A. informuje, iż nie przewiduje transmisji obrad walnego zgromadzenia.

 • uchwaly_podjete_zwz_25.04.2019.pdf (179.04KB)

  Pobierz
 • ogloszenie_zwz_25_04_2019.pdf (443.1KB)

  Pobierz
 • projekty_uchwal_zwz_25.04.2019.pdf (147.91KB)

  Pobierz
 • sprawozdanie_rn_2018.pdf (289.58KB)

  Pobierz
 • formularze_zwz_25.04.2019.pdf (524.07KB)

  Pobierz
 • pelnomocnictwo_zwz_25_04_2019_o_fizyczna.pdf (329.5KB)

  Pobierz
 • pelnomocnictwo_zwz_25_04_2019_o_prawna.pdf (329.99KB)

  Pobierz

ZWZ 13.06.2018 r.

Data Walnego Zgromadzenia:
2018.06.13

Informacja zgodnie z wymogiem art. 4023 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Ogólna liczba akcji MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 149 130 538 akcji, w tym 11 850 akcji imiennych oraz 149 118 688 akcji na okaziciela.

Liczba głosów wynikających z tych akcji wynosi 149 130 538, w tym 11 850 głosów z akcji imiennych oraz 149 118 688 głosów z akcji na okaziciela.

Informacja zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Zgodnie z zasadą I.Z.1.16 MOSTOSTAL ZABRZE S.A. informuje, iż nie przewiduje transmisji obrad walnego zgromadzenia.

 • podjete_uchwaly_zwz-13-06-2018.pdf (245.31KB)

  Pobierz
 • ogloszenie_zwz_13_06_2018.pdf (96.4KB)

  Pobierz
 • projekty_uchwal_zwz_-13-06-2018.pdf (228.91KB)

  Pobierz
 • statut_mz_13_06_2018_projekt.pdf (296.02KB)

  Pobierz
 • sprawozdanie_rn_za_rok_2017.pdf (369.48KB)

  Pobierz
 • pelnomocnictwo_zwz_13_06_2018_o_fizyczna.pdf (197.57KB)

  Pobierz
 • pelnomocnictwo_zwz_13_06_2018_o_prawna.pdf (198.6KB)

  Pobierz
 • formularze_zwz_13.06.2018.pdf (489.46KB)

  Pobierz
 • oswiadczenie_dla_kandydatow_na_czlonkow_rady_nadzorczej.pdf (197.26KB)

  Pobierz

ZWZ 21.06.2017 r.

Data Walnego Zgromadzenia:
2017.06.21

Informacja zgodnie z wymogiem art. 4023 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Ogólna liczba akcji MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 149 130 538 akcji, w tym 11 850 akcji imiennych oraz 149 118 688 akcji na okaziciela.

Liczba głosów wynikających z tych akcji wynosi 149 130 538, w tym 11 850 głosów z akcji imiennych oraz 149 118 688 głosów z akcji na okaziciela.

Informacja zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Zgodnie z zasadą I.Z.1.16 MOSTOSTAL ZABRZE S.A. informuje, iż nie przewiduje transmisji obrad walnego zgromadzenia.

 • podjete_uchwaly_zwz_-21.06.2017.pdf (141.29KB)

  Pobierz
 • ogloszenie_zwz_mz_21-06-2017.pdf (166.34KB)

  Pobierz
 • projekty_uchwal_zwz_-21.06.2017.pdf (189.4KB)

  Pobierz
 • regulamin_rn_21_06_2017_projekt.pdf (233.35KB)

  Pobierz
 • statut_21_06_2017-_projekt.pdf (291.52KB)

  Pobierz
 • sprawozdanie_rady_nadzorczej_mz_s.a._za_rok_2016.pdf (449.23KB)

  Pobierz
 • formularze_zwz_21_06_2017.pdf (487.25KB)

  Pobierz
 • pelnomocnictwo_zwz_21_06_2017_o_fizyczna.pdf (196.78KB)

  Pobierz
 • pelnomocnictwo_zwz_21_06_2017_o_prawna.pdf (197.76KB)

  Pobierz
 • wzor_oswiadczenia_dla_kandydatow_na_czlonkow_rady_nadzorczej_mz_s.a.pdf (265.74KB)

  Pobierz

ZWZ 7.06.2016 r.

Data Walnego Zgromadzenia:
2016.06.07

Informacja zgodnie z wymogiem art. 4023 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Ogólna liczba akcji MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 149 130 538 akcji, w tym 17 250 akcji imiennych oraz 149 113 288 akcji na okaziciela.

Liczba głosów wynikających z tych akcji wynosi 149 130 538, w tym 17 250 głosów z akcji imiennych oraz 149 113 288 głosów z akcji na okaziciela.

Informacja zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Zgodnie z zasadą I.Z.1.16 MOSTOSTAL ZABRZE S.A. informuje, iż nie przewiduje transmisji obrad walnego zgromadzenia.

 • ogloszenie_zwz_mz_07_czerwca_2016.pdf (140.04KB)

  Pobierz
 • projekty_uchwal_zwz_mz_07_czerwca_2016_r.pdf (266.96KB)

  Pobierz
 • sprawozdanie_rn_mz_s.a._za_rok_2015.pdf (349.25KB)

  Pobierz
 • pelnomocnictwo_zwz_07_06_2016_o_fizyczna.pdf (197.04KB)

  Pobierz
 • pelnomocnictwo_zwz_07_06_2016_o_prawna.pdf (198.1KB)

  Pobierz
 • projekty_uchwal_akcjonariusza_07_06_2016_r.pdf (39.95KB)

  Pobierz
 • zmiana_porzadku_obrad_zwz_07_czerwca_2016_r.pdf (138.57KB)

  Pobierz
 • formularze_zwz_07_06_2016.pdf (521.51KB)

  Pobierz
 • wzor_oswiadczenia_dla_kandydatow_na_czlonkow_rady_nadzorczej.pdf (30.64KB)

  Pobierz
 • podjete_uchwaly_zwz_w_dniu_07.06.2016.pdf (173.64KB)

  Pobierz

NWZ 20.01.2016 r.

Data Walnego Zgromadzenia:
2016.01.20

Informacja zgodnie z wymogiem art. 4023 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Ogólna liczba akcji MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 149 130 538 akcji, w tym 17 250 akcji imiennych oraz 149 113 288 akcji na okaziciela.

Liczba głosów wynikających z tych akcji wynosi 149 130 538, w tym 17 250 głosów z akcji imiennych oraz 149 113 288 głosów z akcji na okaziciela.

 • uchwaly_nwz_20_01_2016.pdf (163.39KB)

  Pobierz
 • statut_zatwierdzony_20_01_2016_tekst_jednolity.pdf (176.38KB)

  Pobierz
 • ogloszenie_20_01_2016.pdf (143.52KB)

  Pobierz
 • projekty_uchwal_nwz_20_01_2016.pdf (180.23KB)

  Pobierz
 • statut_20_01_2016_projekt.pdf (245.02KB)

  Pobierz
 • formularze_nwz_20_01_2016.pdf (391.11KB)

  Pobierz
 • pelnomocnictwo_nwz_20_01_2016_o_fizyczna.pdf (197.1KB)

  Pobierz
 • pelnomocnictwo_nwz_20_01_2016_o_prawna.pdf (197.91KB)

  Pobierz

ZWZ 17.06.2015 r.

Data Walnego Zgromadzenia:
2015.06.17

Informacja zgodnie z wymogiem art. 4023 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Ogólna liczba akcji MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 149 130 538 akcji, w tym 17 250 akcji imiennych oraz 149 113 288 akcji na okaziciela.

Liczba głosów wynikających z tych akcji wynosi 149 130 538, w tym 17 250 głosów z akcji imiennych oraz 149 113 288 głosów z akcji na okaziciela

 • Uchwały podjęte na ZWZ (340.92KB)

  Pobierz
 • ogloszenie_zwz_17_06_2015.pdf (54.36KB)

  Pobierz
 • projekty_uchwal_zwz_-17.06.2015.pdf (141.18KB)

  Pobierz
 • rn_sprawozdanie_za_rok_2014.pdf (92.91KB)

  Pobierz
 • statut_17_06_2015_projekt.pdf (112.39KB)

  Pobierz
 • regulamin_rn_17_06_2015_projekt.pdf (86.78KB)

  Pobierz
 • formularze_zwz_17_06_2015.pdf (186.55KB)

  Pobierz
 • pelnomocnictwo_zwz_17_06_2015_o_fizyczna.pdf (51.18KB)

  Pobierz
 • pelnomocnictwo_zwz_17_06_2015_o_prawna.pdf (52.18KB)

  Pobierz
 • wzor_oswiadczenia_dla_kandydatow_na_czlonkow_rady_nadzorczej.pdf (30.64KB)

  Pobierz
 • miroslaw_panek_-_oswiadczenie-kandydat_niezalezny-zgloszony_przez_ing_ofe.pdf (57.42KB)

  Pobierz
 • miroslaw_panek_cv-_kandydat_niezalezny_zgloszony_przez_ing_ofe.pdf (34.46KB)

  Pobierz

NWZ 20.08.2014 r.

Data Walnego Zgromadzenia:
2014.08.20

Informacja zgodnie z wymogiem art. 4023 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Ogólna liczba akcji Mostostal Zabrze S.A. w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 149 130 538 akcji, w tym 17 250 akcji imiennych oraz 149 113 288 akcji na okaziciela.

Liczba głosów wynikających z tych akcji wynosi 149 130 538, w tym 17 250 głosów z akcji imiennych oraz 149 113 288 głosów z akcji na okaziciela.

 • Uchwały podjęte na NWZ (227.2KB)

  Pobierz
 • Ogłoszenie o NWZ (131.65KB)

  Pobierz
 • Projekty uchwał NWZ (222.07KB)

  Pobierz
 • Projekt tekstu jednolitego Statutu (305.14KB)

  Pobierz
 • Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4 (109.14KB)

  Pobierz
 • Formularze do głosowania (333.56KB)

  Pobierz
 • Pełnomocnictwo dla osoby prawnej (195.43KB)

  Pobierz
 • Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej (194.83KB)

  Pobierz

ZWZ 10.06.2014 r.

Data Walnego Zgromadzenia:
2014.06.10

Informacja zgodnie z wymogiem art. 4023 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Ogólna liczba akcji MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 149 130 538 akcji, w tym 17 250 akcji imiennych oraz 149 113 288 akcji na okaziciela.

Liczba głosów wynikających z tych akcji wynosi 149 130 538, w tym 17 250 głosów z akcji imiennych oraz 149 113 288 głosów z akcji na okaziciela.

 • Uchwały podjęte na ZWZ 10 czerwca 2014 (333.93KB)

  Pobierz
 • Zmiana porządku obrad ZWZ (138.09KB)

  Pobierz
 • Projekty uchwał Akcjonariusza (43.37KB)

  Pobierz
 • Uzupełnione formularze do głosowania (170.3KB)

  Pobierz
 • Ogłoszenie o ZWZ (141.42KB)

  Pobierz
 • Projekty uchwał ZWZ (276.5KB)

  Pobierz
 • Projekt tekstu jednolitego Statutu (288.3KB)

  Pobierz
 • Projekt Regulaminu RN (248.04KB)

  Pobierz
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok (330.94KB)

  Pobierz
 • Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej (48.45KB)

  Pobierz
 • Pełnomocnictwo dla osoby prawnej (49.38KB)

  Pobierz
 • Formularz do głosowania (358.83KB)

  Pobierz

NWZ 09.04.2014 r.

Data Walnego Zgromadzenia:
2014.04.09

Informacja zgodnie z wymogiem art. 4023 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Ogólna liczba akcji Mostostal Zabrze S.A. w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 149 130 538 akcji, w tym 17 250 akcji imiennych oraz 149 113 288 akcji na okaziciela.

Liczba głosów wynikających z tych akcji wynosi 149 130 538, w tym 17 250 głosów z akcji imiennych oraz 149 113 288 głosów z akcji na okaziciela.

 • Uchwały podjęte na NZW (112.58KB)

  Pobierz
 • Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (124.15KB)

  Pobierz
 • Projekty uchwał NWZ (133.93KB)

  Pobierz
 • Pełnomocnictwo na NWZ - osoba prawna (49.67KB)

  Pobierz
 • Pełnomocnictwo na NWZ - osoba fizyczna (48.93KB)

  Pobierz
 • Formularze do głosowania (76.97KB)

  Pobierz
 • Oświadczenie dla kandydatów do Rady Nadzorczej (30.64KB)

  Pobierz

NWZ 28.11.2013 r.

Data Walnego Zgromadzenia:
2013.11.28

Informacja zgodnie z wymogiem art. 4023 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Ogólna liczba akcji Mostostal Zabrze-Holding S.A. w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 149 130 538 akcji, w tym 17 250 akcji imiennych oraz 149 113 288 akcji na okaziciela.

Liczba głosów wynikających z tych akcji wynosi 149 130 538, w tym 17 250 głosów z akcji imiennych oraz 149 113 288 głosów z akcji na okaziciela.

 • Uchwały podjęte na NWZ (236.92KB)

  Pobierz
 • Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (132.3KB)

  Pobierz
 • Projekty uchwał NWZ (230.05KB)

  Pobierz
 • Projekt Statutu (268.11KB)

  Pobierz
 • Projekt Regulaminu WZ (312.94KB)

  Pobierz
 • Projekt Regulaminu RN (247.14KB)

  Pobierz
 • Formularze do głosowania dla pełnomocników (326.04KB)

  Pobierz
 • Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej (195.7KB)

  Pobierz
 • Pełnomocnictwo dla osoby prawnej (196.89KB)

  Pobierz
 • Wzór oświadczenia dla kandydatów do RN (153.93KB)

  Pobierz

ZWZ 14.06.2013 r.

Data Walnego Zgromadzenia:
2013.06.14

Informacja zgodnie z wymogiem art. 4023 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Ogólna liczba akcji Mostostal Zabrze-Holding S.A. w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 149 130 538 akcji, w tym 17 250 akcji imiennych oraz 149 113 288 akcji na okaziciela.

Liczba głosów wynikających z tych akcji wynosi 149 130 538, w tym 17 250 głosów z akcji imiennych oraz 149 113 288 głosów z akcji na okaziciela.

 • Uchwały podjęte na ZWZA (149.73KB)

  Pobierz
 • Ogłoszenie ZWZA 14.06.2013 (131.96KB)

  Pobierz
 • Projekty uchwał 14.06.2013 (140.3KB)

  Pobierz
 • Projekt tekstu jednolitego Statutu (268.49KB)

  Pobierz
 • Regulamin WZA projekt testu jednolitego (314.06KB)

  Pobierz
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 (227.97KB)

  Pobierz
 • Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej (194.87KB)

  Pobierz
 • Pełnomocnictwo dla osoby prawnej (196.49KB)

  Pobierz
 • Oświadczenie dla kandydatów na Czlonków Rady Nadzorczej (34.22KB)

  Pobierz
 • Formularze do głosowania (183.86KB)

  Pobierz

NWZ 12.12.2012 r.

Data Walnego Zgromadzenia:
2012.12.12

Informacja zgodnie z wymogiem art. 4023 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Ogólna liczba akcji Mostostal Zabrze-Holding S.A. w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 149 130 538 akcji w tym 17 250 akcji imiennych oraz 149 113 288 akcji na okaziciela.

Liczba głosów wynikających z tych akcji wynosi 149 130 538 w tym 17 250 głosów z akcji imiennych oraz 149 113 288 głosów z akcji na okaziciela.

 • Uchwały podjęte na NWZA (60.11KB)

  Pobierz
 • Ogłoszenie o zwołaniu NWZA_12_12_2012 (52.36KB)

  Pobierz
 • Projekty uchwał_12_12_2012 (35.99KB)

  Pobierz
 • Żądanie akcjonariusza zwołania NWZA (27.87KB)

  Pobierz
 • Pełnomocnictwo na NWZA_12_12_2012_osoba fizyczna (48.86KB)

  Pobierz
 • Pełnomocnictwo na NWZA_12_12_2012-osoba prawna (49.37KB)

  Pobierz
 • Wzór oświadczenia dla kandydatów dla RN (34.22KB)

  Pobierz

ZWZ 28.06.2012 r.

Data Walnego Zgromadzenia:
2012.06.28

Informacja zgodnie z wymogiem art. 4023 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Ogólna liczba akcji Mostostal Zabrze-Holding S.A. w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 149 130 538 akcji w tym 17 250 akcji imiennych oraz 149 113 288 akcji na okaziciela.

Liczba głosów wynikających z tych akcji wynosi 149 130 538 w tym 17 250 głosów z akcji imiennych oraz 149 113 288 głosów z akcji na okaziciela.

 • Uchwały podjęte na ZWZA (153.46KB)

  Pobierz
 • Ogłoszenie ZWZA_28_06_2012 (955.5KB)

  Pobierz
 • Projekty uchwał_28_06_2012 (121.4KB)

  Pobierz
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej (92.16KB)

  Pobierz
 • Projekt tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej (89.35KB)

  Pobierz
 • Pełnomocnictwo - osoba fizyczna (49.31KB)

  Pobierz
 • Pełnomocnictwo-osoba prawna (50.46KB)

  Pobierz
 • Wzór oświadczenia dla kandydatów dla Członków Rady Nadzorczej (30.51KB)

  Pobierz
 • Życiorys_M_Panek (15.28KB)

  Pobierz
 • Kandydatura Mirosława Panka na Członka RN (34.33KB)

  Pobierz

NWZ 17.11.2011 r.

Newsletter