Oświadczenie w zakresie przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

  • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 - raport opublikowany 25 maja 2023 r.

    Pobierz

Zgodnie z zasadą 1.4.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” poniżej prezentujemy następujące dane:

Struktura zatrudnienia

Dane w kolumnach: pierwsza cyfra oznacza liczbę kobiet zatrudnionych, druga – liczbę mężczyzn
Nazwa spółki Najwyższa kadra zarządzająca Dyrektorzy Kierownicy Specjaliści i projektanci Pozostali pracownicy biurowi Pracownicy fizyczni
MOSTOSTAL ZABRZE 0/2 5/3 13/4 44/20 16/4 0/0
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe 0/3 2/12 8/26 33/114 8/0 2/460
MOSTOSTAL ZABRZE GPBP 1/2 1/9 15/36 44/32 5/1 5/132
MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe 0/2 0/2 0/22 13/41 5/14 4/339
MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut 0/2 0/2 0/3 17/28 14/13 0/0
MOSTOSTAL ZABRZE Elektro 0/0 0/3 0/3 1/14 2/1 0/11
MOSTOSTAL ZABRZE Nieruchomości 0/1 0/0 0/0 3/2 0/0 0/4
PRInż 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/0

Wskaźnik równości wynagrodzeń

Wyszczególnienie GPGR - Gender Pay Gap Ratio/ wskaźnik równości wynagrodzeń
Stanowiska menedżerskie (dyrektorskie i kierownicze)* -0,03
Stanowiska: specjalista i asystent -0,06
Stanowiska produkcyjne** 0,0
* w grupie menedżerskiej ujęci są również członkowie zarządów spółek zależnych, tj. wiceprezesi zarządów – dyrektorzy finansowi (stanowisko zajmowane zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn)
** wskaźnik wyliczony dla stanowisk, które zajmowane są zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn (magazynier)

Kontakt dla Inwestorów

Izabela Flak

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

tel. +48 (32) 37 34 430

fax +48 (32) 27 15 047

e-mail: Izabela.Flak@mz.pl

Newsletter