Akcjonariusz Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w kapitale akcyjnym Liczba głosów na WZA Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Krzysztof Jędrzejewski poprzez KMW Investment Sp. z o.o. Akcje na okaziciela 30 356 612 41,04% 30 356 612 41,04%
Bogdan Bigus Akcje na okaziciela 3 728 200 5,04% 3 728 200 5,04%
Pozostali Akcje na okaziciela/ akcje imienne 39 890 457 53,92% 39 890 457 53,92%

Kontakt dla Inwestorów

Izabela Flak

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

tel. +48 (32) 37 34 430

fax +48 (32) 27 15 047

e-mail: Izabela.Flak@mz.pl

Newsletter