Akcjonariusz Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w kapitale akcyjnym Liczba głosów na WZA Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Krzysztof Jędrzejewski poprzez KMW Investment Sp. z o.o. Akcje na okaziciela 29 885 060 40,40% 29 885 060 40,40%
Bogdan Bigus Akcje na okaziciela 3 728 200 5,04% 3 728 200 5,04%
Pozostali Akcje na okaziciela/ akcje imienne 40 362 009 54,56% 40 362 009 54,56%

Kontakt dla Inwestorów

Izabela Flak

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

tel. +48 (32) 37 34 430

fax +48 (32) 27 15 047

e-mail: Izabela.Flak@mz.pl

Newsletter