Akcjonariusz Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w kapitale akcyjnym Liczba głosów na WZA Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Krzysztof Jędrzejewski poprzez KMW Investment Sp. z o.o. Akcje na okaziciela 27 426 022 37,07% 27 426 022 37,07%
MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (akcje własne) Akcje na okaziciela 5 320 000 7,19% 5 320 000 7,19%
AgioFunds TFI S.A. Akcje na okaziciela 4 416 957 5,97% 4 416 957 5,97%
Bogdan Bigus Akcje na okaziciela 3 728 200 5,04% 3 728 200 5,04%
Pozostali Akcje na okaziciela/ akcje imienne 33 084 090 44,73% 33 084 090 44,73%

Kontakt dla Inwestorów

Izabela Flak

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

tel. +48 (32) 37 34 430

fax +48 (32) 27 15 047

e-mail: Izabela.Flak@mz.pl

Newsletter