STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2023-2026

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w dniu 31 sierpnia 2023 r. przyjął „Strategię Grupy MOSTOSTAL ZABRZE na lata 2023-2026”.

Strategia na lata 2023-2026 stanowi kontynuację strategii rozwoju realizowanej w latach 2020-2022, której założenia i kierunki, wytyczone w 2020 roku, są nadal aktualne.

Motywami przewodnimi Strategii na lata 2023-2026 są:

  1. aktywne poszukiwanie i skoncentrowanie na najbardziej atrakcyjnych rynkach (realokacja zasobów),
  2. wdrażanie skutecznych procesów rekrutacji, oceny i rozwoju personelu,
  3. wzrost efektywności całej organizacji, co docelowo przełoży się na dalsze wzmocnienie pozycji finansowej Grupy.
  • Strategia rozwoju Grupy MOSTOSTAL ZABRZE na lata 2023-2026

    Pobierz

Newsletter