Dla pracowników

Jako Pracodawca stale doskonalimy się dla naszych Pracowników

Zapewniamy jasny i przejrzysty system wynagradzania i premiowania. Posiadamy atrakcyjne dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe. Zgodnie z zasadami wprowadzonymi wewnętrzną procedurą Antymobbingową i Antydyskryminacyjną, dbamy o zróżnicowany wiekowo poziom zatrudnienia, w tym 50+.

W Grupie MOSTOSTAL ZABRZE posiadamy bogaty system świadczeń pozapłacowych, do których zaliczyć możemy m.in.:

  • ubezpieczenie grupowe
  • opieka medyczna
  • dofinansowania do udziału Pracowników w imprezach kulturalnych

Ponadto gwarantujemy dofinansowanie kosztów dojazdu do pracy oraz szereg innych świadczeń socjalnych (wczasy pod gruszą, dofinansowane do wypoczynku dzieci i młodzieży, świadczenia świąteczne, a także udzielanie pożyczek i zapomóg finansowych dla Pracowników Grupy).

 

Poza świadczeniami finansowymi zapewniamy naszym Pracownikom równy dostęp do szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji na różnych poziomach. Kursy językowe, szkolenia finansowane całkowicie przez Firmę, dofinansowanie do studiów (na wszystkich poziomach) to tylko kilka z programów, w ramach których pomagamy w rozwoju.

Podstawą komunikacji jest dialog, tak więc na bieżąco omawiamy sprawy związane z Pracownikami ze związkami zawodowymi. W GMZ działają dwa związki zawodowe: NSZZ „Solidarność” oraz „ZZ Budowlani”.

Stale doskonalimy komunikację wewnętrzną, wydajemy wewnętrzny newsletter MZnews, w którym można znaleźć informacje nt. bieżącej sytuacji Firmy, ciekawych wydarzeniach oraz ciekawych Pracownikach.

 

Zapewniamy również odpowiednie miejsce pracy. Dbamy o to aby każdy pracownik miał możliwość pracy w komfortowych warunkach, przestrzegając przy tym przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy jak i przepisów RODO.

Program stypendialny

Od najmłodszych lat słyszymy, że największym motorem napędowym do działania są marzenia i chęć ich spełnienia. Czasem wymaga to jednak małej pomocy…dlatego też Grupa Mostostal Zabrze prowadzi program stypendialny dla dzieci Pracowników GK MZ!

Gramy i pomagamy

To był niesamowity weekend przepełniony emocjami i sportową rywalizacją! W dniach 04 – 05.02.2023 odbył się charytatywny turniej piłki nożnej „Gramy dla Hospicjum” organizowany przez Marco Football Center oraz Fundację Marco Pomaga. Beneficjentem wydarzenia było Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach.  Naszą Grupę reprezentowały, aż 3 drużyny: Mostostal Zabrze, Mostostal Zabrze KP1 i Mostostal Zabrze KP2, składające się z pracowników MZB, MZRP oraz […]

Program United

Głównym założeniem i celem programu UNITED jest wzmocnienie współpracy i lepsze poznanie się pracowników różnych spółek Grupy MOSTOSTAL ZABRZE. Wspólne pasje, to tylko jeden ze sposobów na zacieśnianie więzi między nami.

Newsletter