Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w dniu 22 grudnia 2021 r. przyjął „Strategię podatkową Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE” („Strategia podatkowa”)

Ww. Strategia podatkowa dzieli się na trzy główne elementy, tj.:

  • Misja z podatkowego punktu widzenia, która brzmi: płacimy podatki dla dobra wspólnego.
  • Zasada prawidłowego opodatkowania zysku.
  • Cel główny, którym jest podjęcie wszechstronnych działań mających na celu zapewnienie zgodności podatkowej, eliminację zagrożeń ze strony otoczenia podatkowego przy jednoczesnym wykorzystaniu zwolnień i ulg zapisanych w prawie podatkowym.

Newsletter