Aktualności

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Dom Aniołów Stróżów”

Dom Aniołów Stróżów jest Stowarzyszeniem, które od przeszło 25 lat wspiera i opiekuje się dziećmi i młodzieżą (ok. 130 os. w wieku 2-19 lat) w świetlicach i klubach oraz do kolejnych 500 dzieci rocznie dociera podczas pracy ulicznej. Stale wspiera również 100 rodzin. Stowarzyszenie wprowadza w dorosłość dzieci i młodzież ze środowisk wykluczonych, ucząc tym samym funkcjonowania społecznego, edukując, wyrównując braki i różnice pomiędzy ich rówieśnikami.

Wolontariusze uczą pracy, samodzielności i odpowiedzialności. W swojej pracy kierują się motto „Dajemy wędkę, a nie rybę!”.

W ramach współpracy Mostostal Zabrze przystąpił do Ligi Patronów Stowarzyszenia w kwietniu 2019 roku.

Newsletter