Aktualności

Kolejny kontrakt na budowę spalarni w portfelu Grupy Mostostal Zabrze

Spółka Grupy Mostostal Zabrze – MZ GPBP podpisała 13 maja br. z POSCO E&C umowę podwykonawczą dotyczącą prac projektowych i robót konstrukcyjno-budowlanych w ramach projektu rozbudowy instalacji termicznego przekształcania odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie.

Umowa została zawarta w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2, w dzielnicy Targówek m. st. Warszawy”. Inwestycja realizowana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie a POSCO E&C jest generalnym wykonawcą tej inwestycji.

Wartość prac do zrealizowania przez MZGPBP do stycznia 2024 roku wyniesie ok. 400 mln zł.

Jest to już kolejny kontrakt realizowany we współpracy z tym Klientem. Grupa MZ z sukcesem współpracowała z POSCO E&C przy realizacji spalarni w Krakowie (roboty żelbetowe i wykończeniowe, dostawa i montaż konstrukcji stalowej obiektu oraz montaż kotłów, orurowania i urządzeń towarzyszących) –  dotychczas największej w kraju. Grupa od kilku lat z powodzeniem współpracuje również z innymi firmami koreańskimi realizującymi duże projekty przemysłowe w Polsce.

Dodatkowo przez ostatnie 20 lat Grupa pomyślnie zrealizowała ponad 25 projektów spalarni w zakresie konstrukcyjnym, budowlanym, mechanicznym oraz projektowym. Wszystko to było możliwe dzięki prężnej współpracy kliku spółek w ramach jednej Grupy.

Newsletter