Aktualności

Kolejna realizacja w szpitalnictwie zakończona!

Spółka MOSTOSTALU ZABRZE S.A. – MOSTOSTAL ZABRZE GPBP S.A. zakończyła niedawno realizację inwestycji pod nazwą „Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2” w Bytomiu. Projekt trwał od lipca 2019 roku do czerwca bieżącego roku.

Umowa obejmowała wykonanie projektu budowlanego i pełno branżowego projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę  oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie po realizacji całości inwestycji. W zakresie robót budowlanych były prace rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty budowlano – żelbetowe, murowe oraz wykończeniowe, roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne, roboty elewacyjne oraz renowacyjne, sieci zewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu.

Podstawowe dane techniczne:

  • Powierzchnia zabudowy: 1.085 m2
  • Powierzchnia całkowita: 4.145 m2
  • Kubatura: 16.503 m3

Newsletter