Aktualności

Już jutro, odbędzie się uroczyste otwarcie Geoparku zlokalizowanego w zabrzańskiej dzielnicy Grzybowice.

MOSTOSTAL ZABRZE GPBP S.A. dawne wyrobisko gliny w zabrzańskich Grzybowicach przemieniła w rekreacyjno-edukacyjną przestrzeń. Na zrekultywowanym obszarze wokół zbiorników wodnych powstały ścieżki pieszo-rowerowe wraz z oświetleniem, a tamtejsza zieleń została uporządkowana i wzbogacona o nową roślinność. Zbiorniki wodne znajdujące się w południowej części terenu zostały oczyszczone, powstały przy nich drewniane pomosty. Dokonano montażu obiektów małej architektury, a więc ławek i wiat rekreacyjnych. Powstała również trawiasta plaża wyposażona w leżaki.  

Więcej na temat działań w tym obszarze:

http://bitly.pl/tR9kM 👈

http://bitly.pl/v4Kmf 👈

Newsletter