Aktualności

W dniu 18 kwietnia 2013 roku Mostostal Zabrze Holding S.A., reprezentowany przez Pana Aleksandra Balcera Wiceprezesa Zarządu, wziął udział w uroczystości z okazji uruchomienia dedykowanej do spalania biomasy jednostki wytwórczej wraz z układem akumulacji ciepła w Elektrociepłowni  Białystok.

Mostostal Zabrze Holding S.A. pełnił rolę Lidera Konsorcjum, które zrealizowało zadanie inwestycyjne pn.: Budowa gospodarki odbioru, magazynowania i podawania biomasy agro do kotłów w Elektrociepłowni Białystok S.A.”

Kontrakt na wykonanie zadania został podpisany w dniu 6 grudnia 2011 roku, a jego zakończenie nastąpiło zgodnie z założonym harmonogram pod koniec marca 2013 roku.

Realizacja przebiegała sprawnie biorąc pod uwagę zarówno dobrą współpracę w ramach samego Konsorcjum, jak i pozytywne i otwarte relacje z Klientem.

Obecnie Elektrociepłownia Białystok wchodzi w skład Grupy Kapitałowej ENEA, której głównym przedmiotem działalności jest handel energią elektryczną (16% energii elektrycznej wykorzystywanej w Polsce), jej wytwarzanie (8% energii wytwarzanej w kraju) i dystrybucja (20% powierzchni kraju).  W dniu 22 lutego 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu do Zarządu spółki ENEA Wytwarzanie S.A. osób związanych z Elektrociepłownią Białystok, tj. Andrzeja Schroedera na stanowisko Prezesa Zarządu i Krzysztofa Sadowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych.

Mostostal Zabrze Holding S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, której  podstawowym zakresem działalności jest kompleksowe wykonawstwo obiektów w branży energetycznej, budownictwa przemysłowego (w tym m.in. chemia, petrochemia, hutnictwo), ochrony środowiska i użyteczności publicznej, jak również podwykonawstwo robót specjalistycznych.

Newsletter