Aktualności

Prace na budowie kolejnego data center idą pełną parą

Trwają prace budowlane realizowane przez spółkę MOSTOSTALU ZABRZE S.A. – MOSTOSTAL ZABRZE GPBP S.A.  w ramach umowy na wykonanie robót konstrukcyjno – budowlanych budowy Centrum Danych w Sękocinie Starym k. Warszawy dla Mercury Engineering Polska.

W zakresie objętym umową wykonywane są następujące prace:

  • Roboty ziemne,
  • Roboty żelbetowe dla wszystkich budynków, w tym głównych budynków serwerowni, budynku administracyjno-socjalnego oraz budynków technicznych,
  • Dostawa i montaż konstrukcji stalowych wraz z kompletną obudową zewnętrzną wszystkich budynków,
  • Sieci zewnętrzne: sieć wodociągowa, sieć wodociągowa na cele p.poż., kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
  • Kanalizacja teletechniczna – studzienki i kanały kablowe (bez okablowania),
  • Prace związane z zagospodarowaniem terenu,
  • Roboty drogowe, w tym nawierzchnie asfaltowe, ścieżki, chodniki.

Termin zakończenia realizacji inwestycji planowany jest na wrzesień 2021r.

Newsletter