Aktualności

Współpraca z WTZ

Współpraca z Warsztatem Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Chorzowie. Współpraca z WTZ trwa od 6 lat. W 2014 r. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. sfinansował projekt „Znicz”, którego celem było wdrożenie nowej formy rehabilitacji zawodowej w WTZ poprzez produkcję zniczy czy świec. W ramach projektu została zakupiona maszyna produkująca wkład do znicza lub świecy wraz z koniecznym oprzyrządowaniem.

Od 6 lat podopieczni WTZ mają możliwość organizowania kiermaszów w siedzibie Spółki. Podczas danych kiermaszów organizowanych  kilka razy w roku, podopiecznym daje się możliwość sprzedaży swoich wyrobów powstałych w ramach rehabilitacji zawodowej, w tym wytworzonych zniczy i świec. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczają na zakup materiałów do dalszej rehabilitacji. WTZ skupia ok. 60 osób – w zdecydowanej większości z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności i zdiagnozowanym znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Warsztat realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

 

Praca wykonana przez podopiecznych WTZ.

Newsletter